Užitočné funkcie dostupné v aplikáciách a hlavnej jednotke

V zariadení sú v aplikáciách a hlavnej jednotke k dispozícii nasledujúce užitočné funkcie.

Jednoduchá tlač fotografií pomocou aplikácie

Jednoduché usporiadanie obrázkov

V aplikácii My Image Garden môžete k fotografiám priradiť mená osôb a udalosti.
Fotografie môžete jednoducho usporiadať a zobraziť nielen podľa priečinka, ale aj podľa kalendára, udalosti alebo osoby. Vďaka tomu môžete pri neskoršom vyhľadávaní jednoducho nájsť požadované fotografie.

<Zobrazenie kalendára>

<Zobrazenie osôb>

Zobrazovanie odporúčaných položiek v prezentáciách

Na základe informácií priradených k fotografiám aplikácia Quick Menu automaticky vyberie fotografie v počítači a vytvorí odporúčané položky, napríklad koláže alebo pohľadnice. Vytvorené položky sa zobrazia v prezentáciách.

Ak sa vám niektorá položka páči, môžete ju jednoducho vytlačiť v dvoch krokoch.

  1. V časti Image Display aplikácie Quick Menu vyberte položku, ktorú chcete vytlačiť.
  2. Príslušnú položku vytlačte pomocou aplikácie My Image Garden.

Automatické rozmiestnenie fotografií

Môžete jednoducho vytvoriť krásne položky, pretože vybraté fotografie sa automaticky rozmiestnia podľa príslušného motívu.

Ďalšie rôzne funkcie

Aplikácia My Image Garden obsahuje mnoho ďalších užitočných funkcií.

Podrobné informácie nájdete v časti „Možnosti použitia aplikácie My Image Garden“.

Jednoduché bezdrôtové pripojenie v režime prístupového bodu

Zariadenie podporuje režim prístupového bodu, v ktorom sa môžete pripojiť k zariadeniu z počítača alebo smartfónu aj v prostredí bez prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Skenovať a tlačiť bezdrôtovo môžete jednoduchým prepnutím do režimu prístupového bodu.

Pri používaní zariadenia pomocou režimu prístupového bodu, nezabudnite najprv zadať názov prístupového bodu zariadenia a nastavenie zabezpečenia.

Podrobné informácie o tlači alebo skenovaní pomocou režimu prístupového bodu:

Preberanie rôznych materiálov s hodnotným obsahom

CREATIVE PARK

Z tejto lokality s tlačovými materiálmi môžete všetky tlačové materiály prevziať bezplatne.
Poskytujú sa rôzne typy obsahu, napríklad pohľadnice s motívom ročných období alebo vystrihovačky, ktoré možno vytvoriť zložením papierových častí.
Je jednoducho dostupná z aplikácie Quick Menu.

CREATIVE PARK PREMIUM

Z tejto služby môžu zákazníci, ktorí používajú modely podporujúce PRÉMIOVÝ obsah, preberať exkluzívne tlačové materiály.
PRÉMIOVÝ obsah možno jednoducho preberať prostredníctvom aplikácie My Image Garden. Prevzatý PRÉMIOVÝ obsah možno vytlačiť priamo pomocou aplikácie My Image Garden.
Ak chcete prevziať PRÉMIOVÝ obsah, skontrolujte, či sú v podporovanej tlačiarni vložené originálne kazety s atramentom Canon pre všetky farby.

Poznámka

  • Dizajn PRÉMIOVÉHO obsahu uvedeného na tejto stránke podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.