Okno používané pri vysvetľovaní ovládania

V tejto príručke sa väčšina úkonov opisuje na základe okien zobrazovaných pri používaní operačného systému Windows 8 operating system (v ďalšom texte označovaného ako systém Windows 8).