Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön

 1. Tarkistus: Onko tulostimen tilan valvontatoiminto käytössä?

  Varmista, että Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor) on valittuna Asetus (Option)-valikossa tulostimen tilan valvontatoiminnossa.

  1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.

   Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen

  2. Valitse Ylläpito (Maintenance)-välilehdessä Näytä tulostimen tila (View Printer Status).

  3. Valitse Asetus (Option) -valikosta Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor), jos se ei ole valittuna.