Tulostus ei käynnisty

 1. Tarkistus 1: Varmista, että virtapistoke on kytketty, ja kytke sitten laitteeseen virta painamalla KÄYTÖSSÄ (ON)-painiketta.

  Kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu, laite suorittaa alustusta. Odota, kunnes KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

  Huomautus

  • Suuren tietomäärän, kuten valokuvan tai grafiikan, tulostamisen aloittaminen voi kestää tavallista kauemmin. Kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu, tietokone käsittelee tietoja ja lähettää niitä laitteeseen. Odota, kunnes tulostus alkaa.

 2. Tarkistus 2: Tarkista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

  Kun laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, varmista, että USB-kaapeli on kytketty tiukasti laitteeseen ja tietokoneeseen, ja tarkista sitten seuraavat asiat:

  • Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke laite suoraan tietokoneeseen ja yritä tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Pyydä lisätietoja reititinlaitteen myyjältä.

  • Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja tulosta uudelleen.

  Jos käytät laitetta lähiverkon kautta, varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein verkkokäyttöä varten.

 3. Tarkistus 3: Varmista, että etulokero on auki.

 4. Tarkistus 4: Jos tulostat tietokoneesta, ja tulostusjonossa on tarpeettomia tulostustöitä, poista ne.

  Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen

 5. Tarkistus 5: Varmista, että laitteen nimi on valittuna Tulosta-valintaikkunassa.

  Laite ei tulosta oikein, jos käytössä on muun tulostimen tulostinajuri.

  Varmista, että laitteen nimi on valittuna Tulosta-valintaikkunassa.

  Huomautus

  • Voit määrittää laitteen oletuslaitteeksi valitsemalla Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer).

 6. Tarkistus 6: Määritä tulostinportin asetukset oikein.

  Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein.

  1. Kirjaudu sisään käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

  2. Tee seuraavat valinnat.

   • Valitse Windows 8:ssa Asetukset (Settings) -oikopolusta Työpöytä (Desktop), Ohjauspaneeli (Control Panel) > Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) > Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).

   • Valitse Windows 7:ssä Käynnistä (Start) -valikossa Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).

   • Valitse Windows Vistassa Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) > Tulostimet (Printers).

   • Valitse Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Tulostimet ja muut laitteet (Printers and Other Hardware) > Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes).

  3. Avaa laitteen tulostinajurin ominaisuudet.

   • Kun käytössä on Windows 8 tai Windows 7, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX Printer" -kuvaketta (XXX on laitteen nimi) ja valitse sitten Tulostimen ominaisuudet (Printer properties).

   • Kun käytössä on Windows Vista tai Windows XP, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX Printer" -kuvaketta (XXX on laitteen nimi) ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties).

  4. Tarkista portin asetukset valitsemalla Portit (Ports) -välilehti.

   Varmista, että kohdassa Tulosta seuraaviin portteihin (Print to the following port(s)) on valittuna portti "USBnnn" (jossa "n" on numero) ja Tulostin (Printer) -sarakkeessa näkyy "Canon XXX Printer".

   Huomautus

   • Jos laitetta käytetään lähiverkon kautta, laitteen portin nimi näkyy muodossa "CNBJNP_xxxxxxxxxx". "xxxxxxxxxx" on merkkijono, joka on muodostettu MAC-osoitteesta, tai merkkijono, jonka käyttäjä on määrittänyt laitteen käyttöönoton yhteydessä.

   • Jos asetus on väärä:

    Asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.

   • Tulostus ei käynnisty, vaikka laite on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja portti "USBnnn" on valittuna:

    Käynnistä My Printer Windows 8:ssa valitsemalla Aloitus (Start) -näytössä My Printer. Jos My Printer ei näy Aloitus (Start) -näytössä, valitse Hae (Search) -oikopolku ja hae "My Printer".

    Aseta oikea tulostinportti kohdassa Diagnose and Repair Printer. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.

    Napsauta Windows 7:ssä, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -painiketta ja valitse Kaikki ohjelmat (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer ja valitse sitten Diagnose and Repair Printer. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.

    Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.

   • Tulostus ei käynnisty, vaikka portti "CNBJNP_xxxxxxxxxx" on valittuna, kun laitetta käytetään lähiverkon kautta:

    Käynnistä IJ Network Tool ja valitse "CNBJNP_xxxxxxxxxx" vaiheen 4 valinnan mukaisesti. Liitä sitten portti tulostimeen Määritä portti (Associate Port) -kohdassa Asetukset (Settings)-valikossa.

    Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.

 7. Tarkistus 7: Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?

  Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options). Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) -valintaruutu tilaan Käytössä (On).

  * Tulostuslaatu saattaa alentua, kun Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) -asetukseksi valitaan Käytössä (On).

 8. Tarkistus 8: Jos tulostat tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen.