Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu USB-yhteyden kautta

  1. Tarkistus 1: Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

  2. Tarkistus 2: Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein.

    Lisätietoja USB-kaapelin kytkemisestä oikein on kohdassa Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

  3. Tarkistus 3: Älä käynnistä IJ Network Tool -ohjelmaa tulostuksen aikana.

  4. Tarkistus 4: Älä tulosta, kun IJ Network Tool -ohjelma on käynnissä.

  5. Tarkistus 5: Varmista, että tulostinajurin ominaisuuksien valintaikkunan Portit (Ports) -välilehdessä on valittu Ota käyttöön kaksisuuntaisuuden tuki (Enable bidirectional support) -valintaruutu.

    Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen