Zariadenie sa nedá zapnúť

  1. Kontrola č. 1: Stlačte tlačidlo ZAP. (ON)

  2. Kontrola č. 2: Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla bezpečne zasunutá do konektora napájacieho kábla na zariadení, a potom zariadenie znova zapnite.

  3. Kontrola č. 3: Odpojte zariadenie od napájacieho zdroja, najskôr po 2 minútach zariadenie znova pripojte a potom zariadenie znova zapnite.

    Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na servisné stredisko.