Ak problém nemožno vyriešiť

Ak problém nemožno vyriešiť pomocou návodov uvedených v tejto časti, obráťte sa na predajcu zariadenia alebo servisné stredisko.

Zamestnanci podpory spoločnosti Canon sú školení, aby boli schopní poskytovať technickú podporu na uspokojenie potrieb zákazníkov.

Upozornenie

  • Ak zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk, dym alebo zápach, ihneď ho vypnite. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať ani rozoberať sami.

  • Pokusy zákazníkov opraviť alebo rozobrať zariadenie budú dôvodom ukončenia záruky bez ohľadu na to, či záručná lehota vypršala.

Skôr než sa obrátite na servisné stredisko, zistite si nasledujúce skutočnosti:

  • Názov produktu:

    * Názov zariadenia sa nachádza na prednom obale inštalačnej príručky.

  • Sériové číslo: pozrite si inštalačnú príručku.

  • Podrobnosti o probléme.

  • Ako ste sa pokúsili problém vyriešiť a čo sa stalo.