Prepínanie medzi veľkosťami strany A4 a Letter

Môžete prepínať medzi veľkosťami papiera A4 a Letter vloženého v zadnom zásobníku.

Toto nastavenie je užitočné, ak do zadného zásobníka zvyčajne vkladáte papier veľkosti Letter.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 10-krát nezabliká.

 3. Uvoľnite tlačidlo Stop.

  Indikátor ZAP. (ON) prestane svietiť a začne blikať.

 4. Stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) vyberte veľkosť A4, stlačením tlačidla Farebne (Color) vyberte veľkosť Letter.

  Indikátor ZAP. (ON) prestane blikať a zostane svietiť. Potom sa zmení veľkosť papiera.

  Poznámka

  • Keď prepnete veľkosť strany na možnosť A4 alebo Letter, vložte papier vybratej veľkosti.

   Keď je veľkosť strany nastavená na možnosť A4, vložte obyčajný papier veľkosti A4.

   Keď je veľkosť strany nastavená na možnosť Letter, vložte obyčajný papier veľkosti Letter.

  • Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí zariadenia.