Zmena nastavení zariadenia pomocou ovládacieho panela