Čistenie zariadenia

Čistenie vonkajších častí zariadenia

Čistenie plochého predlohového skla a krytu dokumentov

Čistenie valčeka podávača papiera

Čistenie vnútra zariadenia (čistenie spodnej platne)

Čistenie výčnelkov vnútri zariadenia

Na začiatok strany