Umiestnenie originálov

Umiestňovanie originálov na ploché predlohové sklo

Originály, ktoré možno použiť

Na začiatok strany