Informácie o zdroji napájania zariadenia

Kontrola zapnutia tlačiarne

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Upozornenie týkajúce sa zástrčky a napájacieho kábla

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

Na začiatok strany