S710

Technické parametre

Všeobecné technické parametre

Rozlíšenie tlače (dpi)

4800* (horizontálne) x 600 (vertikálne)

* Najmenší rozstup atramentových kvapiek je 1/4800 palca.

Rozhranie

port USB:

Hi-Speed USB *

* Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.

Šírka tlače

203,2 mm/8 palca

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Prostredie na skladovanie

Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz

Príkon

Tlač (kopírovanie): približne 9 W

Pohotovostný režim (minimálne): približne 1,0 W *1*2

Vypnuté: približne 0,4 W *1

*1 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.

Vonkajšie rozmery

Približne 426 (š) x 306 (h) x 145 (v) mm

Približne 16,8 (š) x 12,1 (h) x 5,8 (v) palca

* Po zasunutí podpery papieravýstupného zásobníka papiera.

Hmotnosť

Približne 3,5 kg (približne 7,6 lb)

* S vloženými kazetami FINE.

Kazeta FINE značky Canon

Spolu 1280 dýz (BK 320 dýz, C/M/Y – každá 320 dýz)

Technické parametre kopírovania

Niekoľkostranové kópie

Max. 21 strán

Technické parametre skenovania

Ovládač skenera

Windows: TWAIN 1.9 Špecifikácie, WIA

Mac OS: ICA

Maximálna veľkosť skenovania

A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 palca

Rozlíšenie skenovania

Maximálne optické rozlíšenie (horizontálne x vertikálne): 600 x 1200 dpi *1

Maximálne interpolované rozlíšenie: 19200 x 19200 dpi *2

*1 Optické rozlíšenie predstavuje maximálnu rýchlosť vzorkovania podľa normy ISO 14473.

*2 Zvýšením rozlíšenia skenovania zmenšíte maximálnu možnú oblasť skenovania.

Gradácia (vstup/výstup)

Sivé: 16 bitov/8 bitov

Farebné: 48 bitov/24 bitov (režim RGB – každý 16 bitov/8 bitov)

Minimálne systémové požiadavky

Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.

Windows

Operačný systém

Windows 8

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP1, Windows Vista SP2

Windows XP SP3, iba 32-bitový

Prehľadávač

Internet Explorer 8 alebo novší

Miesto na pevnom disku

3 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka

XGA 1024 x 768

Mac OS

Operačný systém

Mac OS X v10.6.8 alebo novší

Prehľadávač

Safari 5 alebo novší

Miesto na pevnom disku

1,5 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka

XGA 1024 x 768

Iné podporované operačné systémy

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v každom operačnom systéme. Podrobné informácie o prevádzke so systémom Windows RT nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon.

 Pri prezeraní dokumentu Príručka online sa vyžaduje pripojenie na internet.

 Windows: prevádzku možno zaručiť len v počítači s vopred nainštalovaným operačným systémom Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.

 Windows: počas inštalácie softvéru sa vyžaduje jednotka CD-ROM alebo pripojenie na internet.

 Windows: inštalácia programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 8, 9 alebo 10.

Program Easy-WebPrint EX pre prehľadávač Internet Explorer 10 možno prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.

 Windows: v aplikácii Windows Media Center nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

 Windows: ak chcete používať softvér Windows, musíte nainštalovať rozhranie .NET Framework 4 alebo 4.5.

 Windows: tlač v systéme Windows XP vyžaduje balík XPS Essentials Pack.

 Mac OS: pevný disk musí byť naformátovaný v režime Mac OS Extended (Journaled) alebo Mac OS Extended.

 Mac OS: počas inštalácie softvéru v systéme Mac OS sa vyžaduje pripojenie na internet.

 Windows: ovládač TWAIN (ScanGear) je založený na špecifikácii TWAIN 1.9 a vyžaduje aplikáciu Manažér zdroja údajov dodanú s operačným systémom.


Technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Na začiatok strany