S709

Zákonné obmedzenia týkajúce sa používania výrobku a obrázkov

Kopírovanie, skenovanie, tlač alebo používanie reprodukcií nasledujúcich dokumentov môže byť protizákonné.

Uvedený zoznam nie je úplný. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na právneho zástupcu vo vašom súdnom obvode.


 Bankovky

 Príkazy na úhradu

 Vkladové certifikáty

 Poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité)

 Identifikačné symboly a insígnie

 Vojenské alebo povolávacie dokumenty

 Šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy

 Technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty

 Cestovné šeky

 Stravné lístky

 Pasy

 Imigračné doklady

 Interné kolky (znehodnotené alebo nepoužité)

 Obligácie alebo iné krátkodobé dlžobné úpisy

 Akciové certifikáty

 Práce alebo diela chránené autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv

Na začiatok strany