preskočiť na hlavný text

Zariadenie sa nedá zapnúť

  1. Kontrola č. 1 Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).

  2. Kontrola č. 2 Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla bezpečne zasunutá do konektora napájacieho kábla na zariadení, a potom ho znova zapnite.

  3. Kontrola č. 3 Odpojte zariadenie od zdroja napájania, najskôr po 2 minútach zariadenie znova pripojte a potom zariadenie znova zapnite.

    Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na servisné stredisko.