preskočiť na hlavný text

Zakázanie funkcie bezdrôtovej siete LAN v rámci zariadenia

Bezdrôtovú sieť LAN zakážete podľa nasledujúceho postupu.

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 18-krát nezabliká.

  3. Uvoľnite tlačidlo Stop.

  4. Stlačte tlačidlo Čiernobielo (Black).

    Indikátor Wi-Fi zhasne.

    Poznámka

    • Ak chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN, v kroku č. 4 stlačte tlačidlo Farebne (Color).