preskočiť na hlavný text

Inicializovanie nastavení zariadenia

Môžete inicializovať nastavenia zariadenia.

Dôležité

  • Pri používaní zariadenia prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN sa zavedením vymažú všetky sieťové nastavenia v zariadení, čo môže znemožniť tlač z počítača prostredníctvom siete. Ak chcete zariadenie používať prostredníctvom siete, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na našej webovej stránke.

Nastavenia zariadenia inicializujte podľa nasledujúceho postupu.

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 21-krát nezabliká.

  3. Uvoľnite tlačidlo Stop.

    Zavedú sa všetky nastavenia zariadenia. Obnoví sa predvolené heslo správcu určené aplikáciou IJ Network Tool.

Poznámka

  • Nastavenie aktuálnej polohy tlačovej hlavy nemožno zaviesť.