preskočiť na hlavný text

Nastav. tich. režimu

Túto funkciu v zariadení zapnite v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk, napríklad pri tlači v noci.

Vykonajte nastavenie podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 9-krát nezabliká.

 3. Uvoľnite tlačidlo Stop.

 4. Stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  Ak chcete funkciu vypnúť, v kroku č. 4 stlačte tlačidlo Čiernobielo (Black).

  Dôležité

  • V porovnaní so stavom, keď nie je vybratý tichý režim, sa môže znížiť prevádzková rýchlosť.

  Poznámka

  • Tichý režim môžete nastaviť na ovládacom paneli zariadenia, v ovládači tlačiarne alebo ovládači ScanGear (ovládač skenera). Bez ohľadu na nastavenie sa tichý režim použije pri vykonávaní operácií pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo pri tlači a skenovaní pomocou počítača.