preskočiť na hlavný text

Jednoduchá tlač fotografií pomocou aplikácie My Image Garden

Jednoduché usporiadanie obrázkov

V aplikácii My Image Garden môžete k fotografiám priradiť mená osôb a udalosti.
Fotografie môžete jednoducho usporiadať a zobraziť nielen podľa priečinka, ale aj podľa kalendára, udalosti alebo osoby. Vďaka tomu môžete pri neskoršom vyhľadávaní jednoducho nájsť požadované fotografie.

<Zobrazenie kalendára>

<Zobrazenie osôb>

Zobrazovanie odporúčaných položiek v prezentáciách

Na základe informácií priradených k fotografiám aplikácia Quick Menu automaticky vyberie fotografie v počítači a vytvorí odporúčané položky, napríklad koláže alebo pohľadnice. Vytvorené položky sa zobrazia v prezentáciách.

Ak sa vám niektorá položka páči, môžete ju jednoducho vytlačiť v dvoch krokoch.

  1. V časti Image Display aplikácie Quick Menu vyberte položku, ktorú chcete vytlačiť.
  2. Príslušnú položku vytlačte pomocou aplikácie My Image Garden.

Automatické rozmiestnenie fotografií

Môžete jednoducho vytvoriť krásne položky, pretože vybraté fotografie sa automaticky rozmiestnia podľa príslušného motívu.

Ďalšie rôzne funkcie

Aplikácia My Image Garden obsahuje mnoho ďalších užitočných funkcií.

Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcie aplikácie My Image Garden“.