preskočiť na hlavný text

Hlavné opatrenia na zachovanie kvality tlače

Kľúčom pri tlači v optimálnej kvalite je zabránenie vyschnutiu a upchatiu tlačovej hlavy. Na zabezpečenie optimálnej kvality tlače sa vždy riaďte nasledujúcimi pravidlami.

Napájací kábel vytiahnite, až keď sa vypne napájanie!

Ak zariadenie vypnete pomocou tlačidla ZAP. (ON), zariadenie automaticky nasadí na tlačovú hlavu (dýzy) ochranné viečko, aby ju chránilo pred vyschnutím. Ak napájací kábel vytiahnete z nástennej zásuvky, kým indikátor ZAP. (ON) svieti alebo bliká, na tlačovú hlavu sa ochranné viečko nenasadí správne, čo spôsobí jej vyschnutie alebo upchanie.

Pri vyťahovaní napájacieho kábla sa presvedčte, že nesvieti indikátor ZAP. (ON)

Tlačte pravidelne!

Tak ako vyschne a znehodnotí sa hrot zvýrazňovača, ktorý sa dlhší čas nepoužíva, dokonca aj keď je zakrytý, rovnako môže vyschnúť alebo sa upchať tlačová hlava, ak sa zariadenie dlhšie nepoužíva.

Odporúčame, aby ste zariadenie používali aspoň raz za mesiac.

Poznámka

  • Ak sa s vytlačenou oblasťou dostane do kontaktu voda alebo pot, alebo potriete vytlačenú oblasť zvýrazňovačom alebo farbou, v závislosti od typu papiera sa atrament môže rozmazať.