preskočiť na hlavný text

Technické parametre

Všeobecné technické parametre

Rozlíšenie tlače (dpi)

4800* (horizontálne) x 600 (vertikálne)

* Najmenší rozstup atramentových kvapiek je 1/4800 palca.

Rozhranie

Port USB:

Hi-Speed USB *1

Port siete LAN:

Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2

*1 Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.

*2 Inštalácia je možná prostredníctvom nastavenia WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) alebo Nastavenie bez káblov.

Rozhranie USB a sieť LAN možno používať súčasne.

Šírka tlače

203,2 mm/8 palca

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

* Pri určitej teplote a vlhkosti sa môže výkon tlačiarne zhoršiť.

Odporúčané podmienky:

Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)

Vlhkosť: 10 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

* Teplota a vlhkosť, ktorá musí byť dodržaná pri používaní papiera, napríklad fotopapiera, je uvedená na jeho balení alebo v dodaných pokynoch.

Prostredie na skladovanie

Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon

Tlač (kopírovanie): približne 11 W *1

Pohotovostný režim (minimálne): približne 1,6 W *1*2

Vypnuté: približne 0,3 W

*1 Bezdrôtová sieť LAN je aktívna.

*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.

Vonkajšie rozmery

Približne 426 (š) x 306 (h) x 145 (v) mm

Približne 16,8 (š) x 12,1 (h) x 5,8 (v) palca

* Po zasunutí podpery papieravýstupného zásobníka papiera.

Hmotnosť

Približne 3,5 kg (približne 7,6 lb)

* S vloženými kazetami FINE.

Kazeta FINE značky Canon Spolu 1280 dýz (BK 320 dýz, C/M/Y – každá 320 dýz)

Technické parametre kopírovania

Niekoľkostranové kópie Max. 21 strán

Technické parametre skenovania

Ovládač skenera

Windows: TWAIN 1.9 Špecifikácie, WIA

Mac OS: ICA

Maximálna veľkosť skenovania A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 palca
Rozlíšenie skenovania

Maximálne optické rozlíšenie (horizontálne x vertikálne): 600 x 1200 dpi *1

Maximálne interpolované rozlíšenie: 19 200 x 19 200 dpi *2

*1 Optické rozlíšenie predstavuje maximálnu rýchlosť vzorkovania podľa normy ISO 14473.

*2 Zvýšením rozlíšenia skenovania zmenšíte maximálnu možnú oblasť skenovania.

Gradácia (vstup/výstup)

Sivé: 16 bitov/8 bitov

Farebne: 48 bitov/24 bitov (režim RGB – každý 16 bitov/8 bitov)

Sieťové technické parametre

Komunikačný protokol TCP/IP
Bezdrôtová sieť LAN

Podporované štandardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Kanály: 1 – 11 alebo 1 – 13

* Frekvenčné pásmo a dostupné kanály sa líšia v závislosti od príslušnej krajiny alebo oblasti.

Komunikačná vzdialenosť: v interiéri 50 m/164 stôp

* Efektívny dosah sa líši v závislosti od inštalačného prostredia a umiestnenia.

Zabezpečenie:

WEP (64/128 bitov)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Inštalácia:

WPS (konfigurácia stlačením tlačidla alebo pomocou kódu PIN)

WCN (WCN-NET)

Nastavenie bez káblov

Ďalšie funkcie: správcovské heslo

Minimálne systémové požiadavky

Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.

Windows

Operačný systém

Windows 8, Windows 8.1

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP1, Windows Vista SP2

Windows XP SP3, iba 32-bitový

Prehľadávač Internet Explorer 8 alebo novší
Miesto na pevnom disku

3 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka XGA 1024 x 768

Mac OS

Operačný systém Mac OS X v10.6.8 alebo novší
Prehľadávač Safari 5 alebo novší
Miesto na pevnom disku

1,5 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka XGA 1024 x 768

Iné podporované operačné systémy

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v každom operačnom systéme. Podrobné informácie o prevádzke so systémom iOS, Android a Windows RT nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Funkcia mobilnej tlače

Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
 • Pri prezeraní dokumentu Príručka online sa vyžaduje pripojenie na internet.
 • Windows: prevádzku možno zaručiť len v počítači s vopred nainštalovaným operačným systémom Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.
 • Windows: počas inštalácie softvéru sa vyžaduje jednotka CD-ROM alebo pripojenie na internet.
 • Windows: inštalácia programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 8, 9, 10 alebo 11.
 • Windows: v aplikácii Windows Media Center nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
 • Windows: ak chcete používať systém Windows, musíte nainštalovať rozhranie .NET Framework 4 alebo 4.5.
 • Windows: tlač v systéme Windows XP vyžaduje balík XPS Essentials Pack.
 • Windows: ovládač TWAIN (ScanGear) je založený na špecifikácii TWAIN 1.9 a vyžaduje aplikáciu Manažér zdroja údajov dodanú s operačným systémom.
 • Mac OS: pevný disk musí byť naformátovaný v režime Mac OS Extended (Journaled) alebo Mac OS Extended.
 • Mac OS: počas inštalácie softvéru v systéme Mac OS sa vyžaduje pripojenie na internet.
 • V domácom sieťovom prostredí musí byť otvorený port 5222. Podrobnosti vám poskytne správca siete.

Informácie uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.