siirry päävalikkoon

Virhetilanteet

Jos tulostuksen aikana ilmenee virhe, kuten paperin loppuminen tulostimesta tai paperitukos, vianmääritysilmoitus tulee näyttöön automaattisesti. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Kun tapahtuu virhe, tietokoneen näytössä tai LCD-näytössä näytetään tukikoodi (virhenumero).

  • Kun tietokoneen näyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:

    kuva: Virheilmoitusnäyttö

    * Näyttö vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan.

  • Kun LCD-näyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:

    kuva: Nestekidenäyttö

Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta tukikoodeja käyttäen on kohdassa Tukikoodiluettelo.

Huomautus

Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta ilman tukikoodeja on kohdassa Ilmoitus tulee näkyviin.