siirry päävalikkoon

Tietoja PictBridge (WLAN) -tulostusasetuksista

PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen asetukset

Laitteen asetukset

PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen asetukset

Tässä osassa kuvataan laitteen PictBridge (WLAN) -toiminto. Tietoja PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetuksista on laitteen käyttöoppaassa.

Huomautus

 • Seuraavissa esimerkeissä käytetään Canon-merkkisten PictBridge (WLAN) -yhteensopivien laitteiden asetusten nimiä. Muunmerkkisissä ja -mallisissa laitteissa asetusten nimet voivat olla toiset.

 • Kaikkia seuraavassa mainittuja asetuksia ei ehkä ole joissakin laitteissa. Tässä tapauksessa käytetään laitteessa määritettyjä asetuksia. Jos asetukseksi on PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa valittu Oletus (Default), käytetään tämän laitteen asetuksia.

  PictBridge-tulostusasetukset

Seuraavia asetuksia voi käyttää PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta tulostettaessa.

Paperikoko

10 x 15 cm / 4" x 6", 5" x 7"*, 1, 20 x 25 cm / 8" x 10", A4, 8,5" x 11"(Letter)

* Voidaan valita vain tietyissä Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa. (Ei ehkä voida valita kaikissa laitteissa.)

Paperityyppi

 • Oletus (laitteen asetuksen mukainen valinta)

 • Valokuva:

  Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Valokuvatarrat*

  * Kun tulostat tarrapaperille, valitse Paperikoko (Paper size) -asetukseksi 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm). Älä valitse Asettelu (Layout) -asetukseksi vaihtoehtoa Reunaton (Borderless).

 • Nopea valokuva:

  Photo Paper Pro Platinum PT-101

 • Tavallinen:

  A4/Letter-kokoinen tavallinen paperi

  Jos Paperityyppi (Paper type) -asetukseksi valitaan Tavallinen (Plain), reunatonta tulostusta ei voi käyttää, vaikka Asettelu (Layout) -asetukseksi valittaisiin Reunaton (Borderless).

Asettelu

Oletus (laitteen asetuksen mukainen valinta), Hakemisto, Kehystetty, Reunaton, N kuvaa (2, 4, 9, 16)*1, 20 kuvaa*2, 35 kuvaa*3

*1 Asettelu yhteensopiva A4- tai Letter-kokoisen paperin ja Canon-tarrojen kanssa.

-A4/Letter: 4 kuvaa

-Valokuvatarrat: 2 kuvaa, 4 kuvaa, 9 kuvaa, 16 kuvaa.

*2 Jos käytät Canon-merkkistä PictBridge (WLAN) -yhteensopivaa laitetta ja valitset i-kirjaimella merkityn kohteen, voit tulostaa kuvaustiedot (Exif-tiedot) luettelomuodossa (20 kuvaa) tai määritettyjen tietojen reunuksiin (yksi kuva). (Toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa.)

*3 Valitut valokuvat tulostetaan käyttämällä 35 mm:n filmin tyylistä asettelua. Käytettävissä vain Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa. (Toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa.)

Tulosta päiv./tied.nro.

Oletus (Ei käytössä: ei tulostusta), Päiväys, Tied.nro, Molemmat, Ei käytössä

Image optimize

Oletus (laitteen asetuksen mukainen valinta), Käytössä (Autom. val. korj.)*1, Ei käyt., Punasilm.*2

*1 Näkymä tai henkilön kasvot tunnistetaan kuvassa ja kukin kuva korjataan automaattisesti sopivimmalla mahdollisella tavalla. Toiminto vaalentaa vastavaloon otetussa kuvassa liian tummiksi jääneitä kasvoja. Se myös analysoi näkymän, kuten maiseman, yömaiseman tai henkilön, ja korjaa kunkin näkymän sopivimmalla värillä, kirkkaudella tai kontrastilla automaattisesti.

*2 Voidaan valita vain tietyissä Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa. (Ei ehkä voida valita kaikissa laitteissa.)

Rajaus

Oletus (Ei käytössä: ei rajausta, Käytössä (kameran asetuksen mukaan), Ei käytössä

Laitteen asetukset

Voit muuttaa PictBridge (WLAN) -tulostusasetuksia PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings)-näytöstä. Valitse PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetuksiksi Oletus (Default), kun haluat tulostaa laitteen asetusten mukaan.

Tässä osassa kuvataan, miten PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings) -näyttö avataan.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Valitse ALKUUN (HOME)-näytöstä Asennus (Setup).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

 3. Valitse Laitteen asetukset (Device settings) ja paina sitten OK-painiketta.

 4. Valitse PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings) YLÖSALAS-painikkeella ja paina sitten OK -painiketta.

 5. Tarkista näyttöön tuleva viesti ja paina sitten OK -painiketta.

  PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings) -näyttö avautuu.

  Lisätietoja asetuskohteista on kohdassa:

  PictBridge-tulostusasetukset