siirry päävalikkoon

Kasetin asetukset

Rekisteröimällä kasettiin asetetun paperikoon ja tulostusmateriaalin voit estää laitetta tulostamasta väärillä asetuksilla näyttämällä ilmoituksen ennen tulostuksen aloittamista, jos asetetun paperin koko tai tulostusmateriaali eroaa tulostusasetuksista. Lisäksi voit sallia, että laite vaihtaa paperilähdettä automaattisesti, jos kasetista loppuu paperi.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostuksen paperin asetukset

 • Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info)

  Rekisteröi kasettiin asetetun paperikoon ja tulostusmateriaalin.

  Huomautus

 • Paperin tunnist.as. ristiriita (Detect paper setting mismatch)

  Jos valitset Kyllä (Yes), laite tunnistaa, ovatko paperikoko ja tulostusmateriaali samat kuin Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info) -kohdassa rekisteröidyt tiedot. Jos tulostus käynnistyy asetuksilla, jotka eivät täsmää, kosketusnäyttöön tulee virheilmoitus.

  Huomautus

  • Jos Ei (No) valitaan, Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info) tai Havaitse kasetin uudelleenasetus (Detect cassette reinsertion) poistetaan käytöstä.

 • Havaitse kasetin uudelleenasetus (Detect cassette reinsertion)

  Jos valitset Kyllä (Yes), laite tunnistaa kasetin uudelleenasetuksen. Kun Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info) -näyttö avautuu, rekisteröi paperikoko ja tulostusmateriaali.

 • Aut.syötön valinta (Auto feed switch)

  Jos valitset Kyllä (Yes), laite vaihtaa paperilähdettä automaattisesti, jos kasetista loppuu paperi. Aseta A4-, Letter- tai Legal-kokoista tavallista paperia molempiin kasetteihin, jotta toiminto tulee käyttöön.