siirry päävalikkoon

Tulostuksen paperiasetukset

Rekisteröimällä kasettiin asetetun paperikoon ja tulostusmateriaalin voit estää laitetta tulostamasta väärillä asetuksilla näyttämällä ilmoituksen ennen tulostuksen aloittamista, jos asetetun paperin koko tai tulostusmateriaali eroaa tulostusasetuksista.

 • Kun asetat paperin kasettiin:

  Näyttöön tulee kasetin paperin tiedot.

  kuva: Kosketusnäyttö

  Rekisteröi paperikoko ja tulostusmateriaali niin, että ne vastaavat lisättyä paperia.

  Tärkeää

  Huomautus

  • Rekisteröityjen kasetin paperin tietojen perusteella näyttöön avautuu vahvistusnäyttö, jos rekisteröityjä tietoja käytetään kopioinnin paperin asetuksiin. Jos napautat Kyllä (Yes), tietoja käytetään kopioinnin paperin asetuksiin.

 • Kun tulostuksen tai kopioinnin paperin asetukset eivät ole samat kuin laitteeseen tallennetut kasetin paperin tiedot:

  Esimerkki:

  • Tulostuksen tai kopioinnin paperin asetukset: B5

  • Laitteeseen tallennetut kasetin paperin tiedot: A4

  Kun käynnistät tulostuksen tai kopioinnin, näyttöön tulee sanoma.

  kuva: Kosketusnäyttö

  Vahvista viesti ja napauta sitten OK. Kun toiminnon valintanäyttö avautuu, valitse yksi alla olevista toiminnoista.

  Huomautus

  • Alla näkyviä valintoja ei välttämättä näytetä kaikilla asetuksilla.

  Tulosta kaset. paperin asetuksilla (Print with paper in cass. settings)

  Valitse, haluatko tulostaa kasettiin asetetulle paperille paperin asetuksia muuttamatta.

  Jos tulostuksen tai kopioinnin paperin asetuksena on esimerkiksi B5 ja laitteeseen tallennetuissa kasetin paperin tiedoissa on A4, laite aloittaa tulostuksen tai kopioinnin B5-asetuksella kasettiin asetetulle paperille.

  Vaihda paperi ja tulosta (Replace the paper and print)

  Valitse, jos haluat tulostaa vaihdettuasi kasetin paperin.

  Jos tulostuksen tai kopioinnin paperiasetuksena on esimerkiksi B5 ja laitteeseen tallennetuissa kasetin paperin tiedoissa on A4, kasettiin on asetettava B5-kokoista paperia ennen tulostuksen tai kopioinnin aloittamista.

  Kasetin paperin tietojen rekisteröintinäyttö avautuu, kun paperi on vaihdettu ja kasetti asetettu. Rekisteröi kasetin paperin tiedot kasettiin asetetun paperin mukaan.

  Huomautus

  Peruuta (Cancel)

  Kumoaa tulostuksen.

  Valitse, jos haluat muuttaa tulostuksen tai kopioinnin paperin asetuksia. Muuta paperiasetuksia ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

  Huomautus

  • Voit poistaa käytöstä ilmoituksen, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla. Jos poistat ilmoituksen käytöstä, laite aloittaa tulostuksen tai kopioinnin, vaikka tulostuksen tai kopioinnin paperiasetukset ja laitteeseen tallennetut kasetin paperin tiedot eivät ole samat.