siirry päävalikkoon

Laitteen käyttäminen tukiasematilassa

Laitteen käyttäminen tukiasemana ympäristössä, jossa ei ole WLAN-reititintä tai tukiasemaa, tai laitteen käyttäminen tukiasemana tilapäisesti ympäristössä, jossa on WLAN-reititin tai tukiasema, mahdollistaa laitteen liittämisen ulkoiseen laitteeseen, kuten tietokone tai älypuhelin, ja tulostamaan tai skannaamaan niistä.

Tässä osassa kerrotaan, miten tukiasematila otetaan käyttöön, sekä laitteen tukiaseman nimi ja suojausasetukset.

Tukiasematilan ottaminen käyttöön

Tulostaminen tai skannaaminen tukiasematilassa

Tukiasematilan poistaminen käytöstä

Tukiasematilan määrittäminen

Tärkeää

 • Ennen kuin käytät tukiasematilassa olevaa laitetta, tarkista käyttörajoitukset ja sitten kytke laite tukiasematilaan.

  Rajoitukset

 • Jos käytät laitetta tukiasematilassa pitkän aikaa, on turvallisuuden vuoksi suositeltavaa vaihtaa tukiaseman oletusnimi ja -salasana yhdistelmäksi numeroita ja kirjaimia.

Tukiasematilan ottaminen käyttöön

Ota tukiasematila käyttöön seuraavasti.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Käyttöpaneelin käyttäminen

 3. Napauta Laitteen asetukset (Device settings).

 4. Napauta LAN-asetukset (LAN settings).

 5. Napauta Vaihda LAN (Change LAN).

 6. Napauta Tukiasematila käytössä (Access point mode active).

  Näyttöön tulee käytössä oleva tukiaseman nimi (SSID). (Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, näytössä näkyy oletusnimi.)

  Kun laitetta haetaan ulkoisesta laitteesta (esim. tietokoneesta tai älypuhelimesta), voit käyttää apuna tukiaseman nimeä (SSID).

  Huomautus

  • Kun napautat Tiedot (Details)-kohtaa, näyttöön tulevat suojausasetukset.

   Ulkoisesta laitteesta yhdistämiseen tarvittava salasana näytetään myös.

  • Voit halutessasi määrittää tukiaseman nimen (SSID) ja suojausasetukset.

   Tukiasematilan määrittäminen

 7. Napauta OK.

  Tukiasematila on käytössä ja laitetta voidaan käyttää tukiasemana.

Tulostaminen tai skannaaminen tukiasematilassa

Tulosta tai skannaa tukiasematilassa seuraavasti.

 1. Yhdistä ulkoinen laite, kuten tietokone tai älypuhelin, laitteeseen WLAN-yhteydellä.

  Suorita WLAN-asetukset ulkoisessa laitteessa ja määritä sitten kohteeksi laitteeseen määritetty tukiaseman nimi.

  Huomautus

  • Lisätietoja WLAN-asetusten suorittamisesta ulkoisessa laitteessa on laitteen käyttöohjeessa.

  • Jos WPA2-PSK (AES) -salasana on käytössä laitteessa, salasana on annettava yhdistettäessä ulkoinen laite tähän laitteeseen WLAN-yhteydellä. Anna sama salasana, joka on määritetty laitteeseen.

 2. Aloita tulostaminen tai skannaaminen ulkoisesta laitteesta, kuten tietokone tai älypuhelin.

  Huomautus

  • Lisätietoja tulostamisesta tai skannaamisesta WLAN-yhteydellä ulkoisesta laitteesta (kuten tietokone tai älypuhelin) on laitteen tai sovelluksen käyttöohjeessa.

Tukiasematilan poistaminen käytöstä

Ympäristöissä, joissa laite on tavallisesti yhdistetty tietokoneeseen WLAN-yhteydellä, voit asettaa laitteen WLAN-yhteyteen seuraavalla tavalla, kun laitteen tilapäinen käyttö tukiasematilassa on päättynyt.

 1. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Käyttöpaneelin käyttäminen

 2. Napauta Laitteen asetukset (Device settings).

 3. Napauta LAN-asetukset (LAN settings).

 4. Napauta Vaihda LAN (Change LAN).

 5. Napauta WLAN käytössä (Wireless LAN active).

  Jos laitetta ei käytetä WLAN-yhteyden kautta, valitse Kiinteä LAN käytössä (Wired LAN active) tai Poista LAN käytöstä (Disable LAN).

Tukiasematilan määrittäminen

Määritä tukiasematilan asetukset seuraavasti.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Käyttöpaneelin käyttäminen

 3. Napauta Laitteen asetukset (Device settings).

 4. Napauta LAN-asetukset (LAN settings).

 5. Napauta Muut asetukset (Other settings).

 6. Napauta Tukiasematilan asetukset (Access point mode settings).

  Näyttöön tulee tukiaseman nimen (SSID) tallennusnäyttö.

 7. Napauta kosketusnäyttöä.

 8. Anna tukiaseman nimi (enintään 32 merkkiä).

  Anna tukiaseman nimi, kun käytät laitetta tukiasemana.

 9. Lopeta nimen valinta napauttamalla OK.

 10. Lopeta tukiaseman nimen määrittäminen napauttamalla OK.

 11. Valitse suojausasetus.

  Poista käytöstä (Disable)

  Päättää tukiaseman asetukset määrittämättä suojausasetuksia.

  WPA2-PSK (AES)

  Määrittää WPA2-PSK (AES) -suojausasetuksen. Jatka seuraavaan vaiheeseen, kun näytössä pyydetään määrittämään salasana.

 12. Napauta kosketusnäyttöä.

 13. Kirjoita salasana (8–10 merkkiä).

 14. Lopeta salasanan syöttäminen napauttamalla OK.

 15. Lopeta salasana-asetuksen määrittäminen napauttamalla OK.

Huomautus

 • Jos muutat laitteen tukiasematilan asetuksia, muuta tukiasematilan asetukset myös ulkoisessa laitteessa, kuten tietokone tai älypuhelin.