siirry päävalikkoon

Ohjeita laitteen turvalliseen kuljetukseen

Jos siirrät laitetta, varmista seuraavat asiat.

Tärkeää

 • Pakkaa laite tukevaan laatikkoon niin, että tulostin asetetaan laatikkoon alapuoli alaspäin. Käytä riittävästi suojaavaa materiaalia kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
 • Kuljeta laitetta aina mustesäiliöt asennettuina. Jos kuljetat laitetta ilman mustesäiliöitä, tulostuspäässä oleva muste voi vuotaa.
 • Jätä tulostuspää ja mustesäiliö paikoilleen laitteeseen ja katkaise virta painamalla KÄYTÖSSÄ-painiketta. Kun toimit näin, laite suojaa tulostuspään automaattisesti, mikä estää sitä kuivumasta.
 • Pakkaamisen jälkeen älä kallista laitteen sisältävää laatikkoa tai käännä sitä kyljelleen tai ylösalaisin. Se saattaa aiheuttaa musteen vuotamisen kuljetuksen aikana ja aiheuttaa vaurioita laitteeseen.
 • Jos kuljetuspalvelu kuljettaa laitteen, merkitse laatikkoon "TÄMÄ PUOLI YLÖS", jotta laite pidetään pohja alaspäin. Lisää myös merkinnät "SÄRKYVÄÄ" tai "KÄSITELTÄVÄ VAROEN".

 1. Katkaise laitteesta virta.

 2. Varmista, että VIRTA (POWER)-merkkivalo on sammunut, ja irrota virtajohto pistorasiasta.

  Tärkeää

  • Älä irrota laitetta pistorasiasta, jos VIRTA (POWER)-merkkivalo palaa tai vilkkuu, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai vahingoittaa laitetta niin, ettei sillä voi enää tulostaa.
 3. Poista kasetit laitteesta, poista paperi ja lyhennä.

 4. Sulje paperin luovutustuki ja työnnä sitten luovutustason jatke ja paperin luovutustaso sisään.

 5. Aseta kasetit takaisin.

 6. Irrota tulostinkaapeli tietokoneesta ja laitteesta. Irrota sitten virtajohto laitteesta.

 7. Estä laitteen kansien aukeaminen ja kasettien putoaminen kuljetuksen aikana kiinnittämällä ne teipillä. Pakkaa laite sitten muoviseen suojapussiin.

 8. Kiinnitä suojamateriaalit laitteeseen, kun pakkaat laitteen laatikkoon.