siirry päävalikkoon

Huomautus virtajohdon irrottamisesta

Irrota virtajohto pistorasiasta seuraavalla tavalla.

Tärkeää

  • Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, paina KÄYTÖSSÄ (ON) -painiketta ja varmista sitten, ettei VIRTA (POWER) -merkkivalo pala. Virtajohdon irrottaminen ennen VIRTA (POWER)-merkkivalon sammumista saattaa aiheuttaa tulostuspään kuivumisen tai tukkeutumisen, ja tulostuslaatu voi heikentyä.
  • Jos sähköjohto irrotetaan, kaikki laitteen muistiin tallennetut asiakirjat menetetään. Lähetä tai tulosta tiedosto tai tallenna se USB-muistiin ennen virtajohdon irrottamista.
  1. Katkaise virta laitteesta painamalla KÄYTÖSSÄ (ON) -painiketta.

  2. Varmista, että VIRTA (POWER) -merkkivalo ei pala.

  3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

    Virtajohdon ominaisuudet vaihtelevat käyttömaan tai -alueen mukaan.