siirry päävalikkoon

Ohje tasaisen tulostuslaadun varmistamiseen

Paras mahdollinen tulostuslaatu saavutetaan, kun estetään tulostuspään kuivuminen ja tukkiutuminen. Voit varmistaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun noudattamalla seuraavia sääntöjä.

Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin virta on katkaistu!

Jos katkaiset virran KÄYTÖSSÄ (ON) -painikkeella, laite estää tulostuspään (suutinten) kuivumisen suojaamalla tulostuspään automaattisesti. Jos irrotat virtajohdon pistorasiasta, kun VIRTA (POWER)-merkkivalo palaa tai vilkkuu, tulostuspäätä ei suojata kunnolla ja se saattaa kuivua tai tukkeutua.

Kun irrotat virtajohdon, varmista, ettei VIRTA (POWER)-merkkivalo pala.

Tärkeää

  • Jos sähköjohto irrotetaan, kaikki laitteen muistiin tallennetut asiakirjat menetetään. Lähetä tai tulosta tiedosto tai tallenna se USB-muistiin ennen virtajohdon irrottamista.

Tulosta säännöllisesti!

Aivan kuten tussikynän kärki kuivuu oltuaan kauan käyttämättömänä, myös tulostuspään suuttimet saattavat tukkeutua ja kuivua käyttökelvottomiksi, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Suosittelemme laitteen käyttöä vähintään kerran kuukaudessa.

Muste sekoitetaan säännöllisin väliajoin.

Laite on määritetty sekoittamaan muste automaattisesti, jotta säilytetään paras mahdollinen tulostuslaatu. Sen tähden säännöllisesti tulostaminen auttaa pitämään musteen laadun hyvänä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, laite sekoittaa musteen automaattisesti ennen tulostusta.

Huomautus

  • Paperityypin mukaan muste saattaa levitä, jos tulostetulla alueella käytetään korostuskynää tai jos tulostetulle alueelle joutuu vettä tai hikeä.