siirry päävalikkoon

Tulostuspään asennon manuaalinen kohdistus

Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki ei tulostuspään asennon automaattisen säätämisen jälkeen ole tyydyttävä, säädä tulostuspään asentoa manuaalisesti.

Huomautus

Pidä valmiina kaksi arkkia A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

 1. Varmista, että virta on kytketty.

 2. Aseta kasettiin 1 kaksi arkkia A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

  Kun kasetti on asetettu laitteeseen, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö. Valitse Sivukoko (Page size)-asetukseksi A4 tai Letter ja Tyyppi (Type)-asetukseksi Tavallinen paperi (Plain paper) ja napauta sitten Rekisteröi (Register).

  Kuva: Kosketusnäyttö

  Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

  Tärkeää

  • Kasetti 2 ei ole käytettävissä manuaalisessa tulostuspään kohdistuksessa. Aseta paperi kasettiin 1.
 3. Laajenna luovutustason jatke ja avaa sitten paperin luovutustuki.

 4. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

 5. Napauta Ylläpito (Maintenance).

  Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

 6. Napauta Manuaal. tulostuspään kohdistus (Manual head alignment).

  Kuva: Kosketusnäyttö

  Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

  Huomautus

  • Voit tulostaa ja tarkistaa nykyiset tulostuspään säätöarvot valitsemalla Tulosta tul.pään kohdistusaset. (Print the head alignment value).
 7. Napauta Kyllä (Yes).

  Tulostuspään kohdistuskuvio tulostuu.

 8. Kun viesti "Tulostuivatko testikuviot oikein? (Did the patterns print correctly?)" tulee näyttöön, varmista, että kuvio tulostui oikein, ja napauta sitten Kyllä (Yes).

 9. Vahvista viesti ja napauta sitten Seuraava (Next).

  Tulostuspään säätöarvojen näyttö tulee näkyviin.

  Kuva: Kosketusnäyttö
 10. Katso ensimmäistä kuviota, tarkista tulostetut kuviot napauttamalla A ja napauta sitten sarakkeessa A sen kuvion numeroa, jossa on huomaamattomimmat pystyraidat.

  Huomautus

  • Jos parhaan kuvion valinta on hankalaa, valitse se asetus, jota käyttämällä pystysuorat raidat ovat huomaamattomimmat.

   A: Huomaamattomat pystyraidat

   B: Selvästi erottuvat pystyraidat

 11. Toista toimet, kunnes olet syöttänyt kuvionumeron sarakkeisiin B–M, ja napauta sitten OK.

 12. Vahvista viesti ja napauta sitten OK.

  Toinen kuvio tulostuu.

 13. Katso toista kuviota, tarkista tulostetut kuviot napauttamalla N ja napauta sitten sarakkeessa N sen kuvion numeroa, jossa on huomaamattomimmat vaakaraidat.

Huomautus

 • Jos parhaan kuvion valinta on vaikeaa, valitse se asetus, jota käyttämällä vaakasuorat raidat ovat huomaamattomimmat.

  C: Huomaamattomat vaakaraidat

  D: Selvästi erottuvat vaakaraidat

 1. Toista toimet, kunnes olet syöttänyt kuvionumeron sarakkeisiin O–T, ja napauta sitten OK.

  Valitse sarakkeeseen P huomaamattomimmat pystyraidat.

 2. Vahvista viesti ja napauta sitten OK.