siirry päävalikkoon

Tulostuspään kohdistaminen

Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki on muuten heikko, säädä tulostuspään asentoa.

Huomautus

 • Jos muste loppuu suuttimen tarkistuskuvion tulostuksen aikana, siitä ilmoittava viesti tulee kosketusnäyttöön.

Sinulla täytyy olla valmiina: arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia (voi myös olla kierrätettyä paperia)*

* Käytä valkoista paperia, jonka molemmat puolet ovat puhtaat.

 1. Varmista, että virta on kytketty.

 2. Aseta kasettiin 1 arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

  Kun kasetti on asetettu laitteeseen, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö. Valitse Sivukoko (Page size)-asetukseksi A4 tai Letter ja Tyyppi (Type)-asetukseksi Tavallinen paperi (Plain paper) ja napauta sitten Rekisteröi (Register).

  Kuva: Kosketusnäyttö

  Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

  Tärkeää

  • Kasetti 2 ei ole käytettävissä tulostuspään kohdistuksessa. Aseta paperi kasettiin 1.
 3. Laajenna luovutustason jatke ja avaa sitten paperin luovutustuki.

 4. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

 5. Napauta Ylläpito (Maintenance).

  Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

 6. Napauta Autom. tulostuspään kohdistus (Auto head alignment).

  Kuva: Kosketusnäyttö

  Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

 7. Napauta Kyllä (Yes).

  Tulostuspään kohdistusarkki tulostuu, ja tulostin säätää tulostuspään asentoa automaattisesti.

  Toiminto kestää noin 3–4 minuuttia.

  Huomautus

  • Jos tulostuspään asennon automaattinen säätäminen epäonnistuu, kosketusnäyttöön tulee virhesanoma.

 8. Napauta OK, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

Huomautus