siirry päävalikkoon

Kirjekuorien asettaminen

Voit asettaa kirjekuoria kasettiin 1.

Osoite kohdistetaan ja tulostetaan automaattisesti kirjekuoren suunnan mukaisesti.

Tärkeää

 • Kirjekuorien tulostusta käyttöpaneelista ei tueta.
 • Älä käytä seuraavia kirjekuoria. Ne voivat juuttua laitteeseen tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.

  • Kirjekuoret, joiden pinta on kohokuvioitu tai käsitelty
  • Kaksinkertaisella läpällä varustetut kirjekuoret
  • Kirjekuoret, joiden läppä on kostutettu ja valmis liimattavaksi
 1. Valmistele kirjekuoret.

  • Tasoita kirjekuoret painamalla niiden sivuja alaspäin.

  • Jos kirjekuoret ovat käpristyneitä, tartu vastakkaisiin kulmiin ja taivuta niitä varovasti vastakkaiseen suuntaan.

  • Jos kirjekuoren läppä on käpristynyt, suorista se.
  • Paina kirjekuoren etureunan taitos teräväksi kynän avulla.

   Yllä olevissa kuvissa on sivunäkymä kirjekuoren etureunasta.

  Tärkeää

  • Kirjekuoret voivat tukkia laitteen, jos ne eivät ole täysin litteitä tai jos reunat eivät ole kohdakkain. Tarkista, ettei mikään käpristymä tai kohouma ole yli 3 mm (0,1 tuumaa).
 2. Vedä kasetti 1 laitteesta.

 3. Avaa paperiohjaimet liu'uttamalla paperiohjaimia (A) eteenpäin ja (B) oikealle.

 4. Lisää kirjekuoret TULOSTUSPUOLI ALASPÄIN ja aseta ne kasetin 1 keskelle.

  Kirjekuoren läppä on ylöspäin alla olevan kuvan (C) mukaisesti.

  C: Takaosa

  D: Osoitepuoli

  Tulostimeen voi asettaa kerralla enintään 10 kirjekuorta.

  Huomautus

  • Kohdista kirjekuoripino kasetin 1 reunaan alla olevan kuvan mukaisesti.

   Jos kirjekuoret koskettavat uloketta (E), kirjekuoret eivät ehkä syöty oikein.

 5. Kohdista paperiohjain (A) kirjekuorien eteen.

 6. Kohdista oikea ja vasen paperiohjain kirjekuorten molempiin reunoihin liu'uttamalla oikeaa paperiohjainta (B).

  Älä liu'uta paperiohjaimia liian voimakkaasti kirjekuoria vasten. Kirjekuoret eivät ehkä asetu oikein.

  Huomautus

  • Älä lisää kirjekuoria täytön ylärajan merkin (F) yläpuolelle.
  • Pidä kirjekuoripinon korkeus paperiohjainten kielekkeitä (G) matalampana.
 7. Työnnä kasetti 1 laitteeseen.

  Työnnä kasetti 1 laitteeseen, kunnes se pysähtyy.

  Kun kasetti on asetettu laitteeseen, kosketusnäyttöön avautuu kasetin paperin tietojen tallennusnäyttö.

 8. Valitse kasettiin asetettujen kirjekuorten koko ja tyyppi kohdissa Sivukoko (Page size) ja Tyyppi (Type) ja napauta sitten Rekisteröi (Register).

  Kuva: Kosketusnäyttö
 9. Laajenna luovutustason jatke (H) ja avaa sitten paperin luovutustuki (I).

Huomautus

 • Kun tulostat, valitse tulostimeen asetettujen kirjekuorten koko ja tyyppi tulostinajurin tulostusasetukset-näytössä.