siirry päävalikkoon

Mustesäiliön vaihtaminen

Jos jäljellä oleva muste aiheuttaa varoituksen tai tapahtuu muu virhe, siitä ilmoittaa viesti tulee kosketusnäyttöön. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Huomautus

 • Jos tulostusjälki on himmeä tai siinä näkyy valkoisia raitoja, vaikka mustetta on säiliössä riittävästi, katso lisätietoja kohdasta Ylläpito.

Kasetin vaihtaminen

Kun mustesäiliö on vaihdettava, toimi seuraavalla tavalla.

Tärkeää

 • Jos poistat mustesäiliön, vaihda sen tilalle välittömästi uusi säiliö. Älä jätä laitetta niin, että mustesäiliö on poistettu.
 • Vaihda tilalle aina uusi mustesäiliö. Käytetyn mustesäiliön asentaminen saattaa tukkia suuttimet. Lisäksi tällainen mustesäiliö asennettuna laite ei välttämättä pysty ilmoittamaan, milloin mustesäiliö on vaihdettava.
 • Älä poista mustesäiliötä laitteesta mustesäiliön asentamisen jälkeen. Muutoin mustesäiliö kuivuu, eikä laite toimi oikein, kun mustesäiliö asennetaan takaisin käyttöön. Tulostusjälki säilyy parhaana, jos mustesäiliö käytetään kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä tulostuskerrasta.

Huomautus

 • Värimustetta saattaa kulua myös mustavalkotulostuksessa.

  Musteita kuluu myös tulostuspään normaalin ja perusteellisen puhdistuksen aikana, mikä saattaa olla tarpeellista laitteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Kun mustesäiliö on tyhjä, vaihda se välittömästi uuteen.

 1. Varmista, että laitteen virta on kytketty, ja avaa sitten etukansi.

  Vaihdettava mustesäiliö näkyy kosketusnäytössä, ja tulostuspään pidike (A) siirtyy kyseisen mustesäiliön vaihtoasentoon.

  Huomio

  • Älä pysäytä tai siirrä tulostuspäätä väkisin pitämällä siitä kiinni. Älä koske tulostuspään pitimeen, ennen kuin se pysähtyy kokonaan.

  Tärkeää

  • Älä poista mustesäiliötä, ennen kuin uusi on valmiina asennettavaksi.

   • Kun poistat mustesäiliön, laite ei toimi, ennen kuin uusi on asennettu.
   • Kun poistat mustesäiliön, laite ei toimi, vaikka poistettu mustesäiliö asennetaan takaisin sellaisena kuin se oli.
  • Et voi poistaa mustesäiliötä, joka ei ole poistokohdassa. Väkisin poistaminen voi aiheuttaa laitteeseen häiriön tai vahingoittaa laitetta.
  • Älä koske laitteen sisällä oleviin metalliosiin tai muihin osiin.
  • Jos etukansi on avoinna yli 60 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy oikealle. Sulje tällöin etukansi ja avaa se uudelleen.

  Huomautus

  • Jos kosketusnäytössä näkyy mustesäiliön vaihtoilmoitus, tarkista se ja napauta sitten OK.
 2. Jos kosketusnäytössä näkyy mustesäiliön vaihtoilmoitus, nosta mustesäiliön poistovipu (B) ylös.

  Mustesäiliö tulee ulos.

  Jos haluat vaihtaa toisen mustesäiliön, napauta Seuraava (Next), niin mustesäiliön vaihtonäyttö avautuu.

  Tärkeää

  • Siirrä poistettu mustesäiliö muovipussiin heti, kun se on poistettu laitteesta. Muussa tapauksessa muste saattaa liata vaatteita tai ympäristöä.
  • Älä koske muihin osiin kuin mustesäiliöihin.
  • Hävitä tyhjä mustesäiliö voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
  • Käsittele mustesäiliöitä varovasti. Älä pudota niitä tai purista niitä liian voimakkaasti.
 3. Poista mustesäiliö pakkauksesta.

  Tärkeää

  • Älä koske mustesäiliön liitinpintaan (C) tai polvivipuun (D).

 4. Aseta uusi mustesäiliö kohdistaen se laitteen asennusohjaimeen (E).

  Tärkeää

  • Mustesäiliötä ei voi asentaa väärään paikkaan. Tarkista asennuspaikan kohdalla oleva tarra. ja asenna mustesäiliö oikeaan kohtaan.
 5. Paina mustesäiliö varovasti paikoilleen, kunnes se napsahtaa.

 6. Napauta kosketusnäytössä Lopeta (Exit).

  Jos näytössä näkyy Seuraava (Next), toinenkin mustesäiliö on vaihdettavissa.

  Jos haluat vaihtaa tämän mustesäiliön, napauta Seuraava (Next) ja toista vaiheet alkaen vaiheesta 2.

  Jos lopetat mustesäiliöiden vaihdon, napauta Seuraava (Next) kunnes näytössä näkyy Lopeta (Exit).

  Tulostuspään pidike siirtyy valmiusasentoon. Mustesäiliötä ei voi poistaa tässä asennossa.

  Tärkeää

  • Tulostus ei onnistu, ellei kaikkia mustesäiliöitä ole asennettu. Asenna kaikki mustesäiliöt.
  • Asennettua mustesäiliötä ei voi poistaa, ennen kuin näyttöön tulee vaihtoviesti.
 7. Sulje etukansi.

  Kun mustesäiliöt on vaihdettu, laite aloittaa musteen sekoituksen automaattisesti. Odota, kunnes laitteen toimintaääni lakkaa kuulumasta. (Tähän kuluu noin 1–2 minuuttia.)

  Huomautus

  • Jos virheilmoitus näkyy kosketusnäytössä, tee tarvittavat toimenpiteet.

  • Jos tulostuspään asento on kohdistusviivojen tai vastaavien tunnusmerkkien mukaan virheellinen, kohdista tulostuspää.
  • Laitteesta saattaa kuulua ääniä toimenpiteen aikana.