siirry päävalikkoon

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen laitteeseen

 1. Kytke virta laitteeseen painamalla KÄYTÖSSÄ (ON)-painiketta.

  VIRTA (POWER)-merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan.

  Huomautus

  • Laite on käyttövalmis noin 10 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä päälle. Odota, kunnes ALKUUN-näyttö näkyy kosketusnäytössä.
  • Jos Häiriö (Alarm)-merkkivalo syttyy tai vilkkuu ja kosketusnäytössä näkyy virhesanoma, katso lisätietoja kohdasta Ilmoitus tulee näkyviin.
  • Voit asettaa laitteen virran kytkeytymään päälle tiettynä viikonpäivänä tai kellonaikana. Lisätietoja Virranhallinta - Käytössä-as. (Power control - ON settings)/-asetuksesta:

   Laitteesta

   Tietokoneelta

Virran katkaiseminen laitteesta

 1. Katkaise virta laitteesta painamalla KÄYTÖSSÄ (ON)-painiketta.

  Kun VIRTA (POWER)-merkkivalo lakkaa vilkkumasta, laitteen virta on katkaistu.

  Tärkeää

  • Kun olet irrottamassa virtajohtoa laitteen virran katkaisemisen jälkeen, varmista, ettei VIRTA (POWER)-merkkivalo pala.

  Huomautus

  • Laite ei pysty lähettämään tai vastaanottamaan fakseja, kun virta on katkaistu.
  • Virtaa ei voi katkaista, kun laite lähettää tai vastaanottaa faksia tai kun laitteen muistiin on tallennettu lähettämättömiä fakseja.
  • Voit asettaa laitteen virran kytkeytymään pois tiettynä viikonpäivänä tai kellonaikana. Lisätietoja Virranhall. - Ei käytössä -as. (Power control - OFF settings)/-asetuksesta:

   Laitteesta

   Tietokoneelta