naar hoofdtekst gaan

Andere apparaatinstellingen

Selecteer dit instellingsitem via Apparaatinstellingen (Device settings) in het menuscherm dat wordt weergegeven wanneer u op de knop OK drukt.

 • Toetsherhaling (Key repeat)

  Als u AAN (ON) selecteert, kunnen cijfers, tekens en andere keuzen snel worden weergegeven door de knop omhoog omlaag ingedrukt te houden wanneer u de tekens etc. invoert.

 • ECO-instellingen (ECO settings)

 • Stille instelling (Quiet setting)

 • Herinnering over doc.verwijd. (Original removal reminder)

  Selecteer of de printer het herinneringsscherm moet weergeven voor het geval u vergeet om na het scannen het origineel van de plaat te verwijderen.

  Belangrijk

  • Afhankelijk van het type origineel of de stand van de documentklep wordt vergeten om het origineel te verwijderen mogelijk niet gedetecteerd.

 • Statusbalkinstellingen (Status bar settings)

  Wijzig het scherm van de statusbalk.

  • Geavanceerde modus (Advanced mode)

   Hiermee wordt de weergave van de statusbalk in- of uitgeschakeld.

   Als Uitschakelen (Disable) wordt geselecteerd, wordt alleen het linkereinde van de statusbalk verlicht of gaat knipperen.

  • Helderheid (Brightness)

   Hiermee wordt de helderheid van de statusbalk aangepast.

 • Instell. voor Wi-Fi-koppeling (Wi-Fi pairing settings)

  Voor het verbinden van Canon PRINT Inkjet/SELPHY worden meerdere configuraties uitgevoerd.

  • Koppeling in-/uitschakelen (Enable/disable pairing)

   Stel de Wi-Fi-koppelfunctie van de printer in op in- of uitschakelen.

  • Extra koppeling toestaan/blokk. (Allow/block additional pairing)

   Met een andere functie kan Canon PRINT Inkjet/SELPHY-koppeling worden toegestaan of geweigerd.

  • Gekopp. apparaten verwijderen (Delete paired devices)

   Annuleer alle Canon PRINT Inkjet/SELPHY-koppelingen.