naar hoofdtekst gaan

Binnenkant van de printer reinigen (reiniging onderste plaat)

Hiermee verwijdert u vlekken van de binnenkant van de printer. Als het binnenste van het printer vuil wordt, kan bedrukt papier ook vuil worden. Daarom raden we u aan de binnenkant van het apparaat regelmatig te reinigen.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat*

* Zorg ervoor dat u een nieuw vel papier gebruikt.

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Druk op de knop OK.

 3. Selecteer Onderhoud (Maintenance).

 4. Selecteer Reiniging onderste plaat (Bottom plate cleaning).

  Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

 5. Selecteer Ja (Yes).

 6. Volg de aanwijzingen in het bericht om papier uit de cassette te verwijderen en druk daarna op de knop OK.

 7. Vouw een vel gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de breedte dubbel en vouw het papier weer open.

 8. Vouw één zijde van het geopende papier nogmaals doormidden, waarbij u de rand uitlijnt met de vouw in het midden. Vouw het papier daarna weer open en druk op de knop OK.

 9. Plaats alleen dit vel papier in de cassette met de rug van de vouwen naar boven gericht, waarbij de rand van de helft zonder vouw van u af is gericht.

 10. Plaats de cassette in de printer.

 11. Trek de papieruitvoerlade (A) uit en open de papieruitvoersteun (B).

 12. Druk op de knop OK.

  Het papier reinigt de binnenkant van het printer terwijl het wordt doorgevoerd door het printer.

  Controleer de gevouwen gedeelten van het uitgevoerde papier. Als deze inktvlekken bevatten, moet u de onderste plaat opnieuw reinigen.

 13. Selecteer OK in het voltooiingsbericht.

  Opmerking

  • Gebruik een nieuw vel papier wanneer u de onderplaat opnieuw reinigt.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderste plaat nogmaals hebt gereinigd, zijn de uitstekende delen aan de binnenkant van het printer mogelijk vuil. Veeg inktresten op uitstekende delen weg met bijvoorbeeld een wattenstaafje.

Belangrijk

 • Schakel het apparaat altijd uit en haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de printer gaat reinigen.