naar hoofdtekst gaan

Als u een probleem niet kunt oplossen

Als er een probleem is dat u niet kunt oplossen met behulp van de instructies in dit hoofdstuk, neemt u contact op met Canon via de ondersteuningspagina van de Canon-website of neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum.

Het ondersteuningspersoneel van Canon is opgeleid voor het verschaffen van technische ondersteuning aan klanten.

Let op

  • Schakel de printer onmiddellijk uit als deze een ongewoon geluid, rook of geur produceert. Haal de stekker van de printer uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht of het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum. Probeer de printer nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen.

  • Als u probeert de printer te repareren of uit elkaar te halen, vervalt de garantie, zelfs als deze niet is verlopen.

Noteer de volgende gegevens voordat u contact opneemt met het servicecentrum:

  • Productnaam

    (De naam van de printer staat op het voorblad van de installatiehandleiding.)

  • Serienummer (zie Netwerkinstellingen afdrukken)

  • Details van probleem

  • Wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en wat daarvan het resultaat was