naar hoofdtekst gaan

Netwerkinstellingen afdrukken

Gebruik het bedieningspaneel om de huidige netwerkinstellingen van de printer af te drukken.

Belangrijk

 • De afdruk van de netwerkinstellingen bevat belangrijke informatie over uw netwerk. Bewaar deze zorgvuldig.

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Plaats drie vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat.

 3. Druk op de knop OK op het HOME-scherm.

 4. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.

 5. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.

 6. Selecteer Details afdr. (Print details) en druk op de knop OK.

 7. Selecteer Ja (Yes) en druk op de knop OK.

 8. Controleer het weergegeven bericht en druk op de knop OK.

 9. Wanneer het bevestigingsscherm voor het afdrukken van wachtwoorden wordt weergegeven, selecteert u AAN (ON) of UIT (OFF) en drukt u op de knop OK.

  De informatie over de netwerkinstellingen wordt door de printer afgedrukt.

De volgende informatie over de netwerkinstellingen van de printer wordt afgedrukt. (Sommige instellingen worden niet weergegeven, afhankelijk van de printerinstellingen.)

Itemnummer

Item

Beschrijving

Instelling

1

Product Information

Productinformatie

1-1

Product Name

Productnaam

XXXXXXXX

1-2

ROM Version

ROM-versie

XXXXXXXX

1-3

Serial Number

Serienummer

XXXXXXXX

2

Network Diagnostics

Diagnostische netwerkinfo

2-1

Diagnostic Result

Diagnostisch resultaat

XXXXXXXX

2-2

Result Codes

Resultaatcodes

XXXXXXXX

2-3

Result Code Details

Details resultaatcode

http://canon.com/ijnwt

3

Wireless LAN

Draadloos LAN

Enable/Disable

3-2

Infrastructure

Infrastructuur

Enable/Disable

3-2-1

Signal Strength

Signaalsterkte

0 tot 100 [%]

3-2-2

Link Quality

Verbindingkwaliteit

0 tot 100 [%]

3-2-3

Frequency

Frequentie

XX (GHz)

3-2-4

MAC Address

MAC-adres

XX:XX:XX:XX:XX:XX

3-2-5

Connection

Verbindingsstatus

Active/Inactive

3-2-6

SSID

SSID

Netwerknaam (SSID) van het draadloos LAN

3-2-7

Channel

Kanaal

XX (1 t/m 13)

3-2-8

Encryption

Coderingsmethode

None/WEP/TKIP/AES

3-2-9

WEP Key Length

WEP-sleutellengte (bits)

Inactive/128/64

3-2-10

Authentication

Verificatiemethode

None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK

3-2-11

TCP/IPv4

TCP/IPv4

Enable/Disable

3-2-12

IP Address

IP-adres (IP-address)

XXX.XXX.XXX.XXX

3-2-13

Subnet Mask

Subnetmasker

XXX.XXX.XXX.XXX

3-2-14

Default Gateway

Standaardgateway

XXX.XXX.XXX.XXX

3-2-15

TCP/IPv6

TCP/IPv6

Enable/Disable

3-2-16

Link Local Address

Lokaal adres koppeling

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-17

Link Local Prefix Length

Lokale prefixlengte koppeling

XXX

3-2-18

Stateless Address1

Stateless adres 1

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-19

Stateless Prefix Length1

Stateless prefixlengte 1

XXX

3-2-20

Stateless Address2

Stateless adres 2

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-21

Stateless Prefix Length2

Stateless prefixlengte 2

XXX

3-2-22

Stateless Address3

Stateless adres 3

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-23

Stateless Prefix Length3

Stateless prefixlengte 3

XXX

3-2-24

Stateless Address4

Stateless adres 4

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-25

Stateless Prefix Length4

Stateless prefixlengte 4

XXX

3-2-26

Default Gateway1

Standaardgateway 1

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-27

Default Gateway2

Standaardgateway 2

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-28

Default Gateway3

Standaardgateway 3

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-29

Default Gateway4

Standaardgateway 4

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-33

IPsec

IPsec-instelling

Active/Inactive

3-2-34

Security Protocol

Beveiligingsmethode

ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)

3-3

Wireless Direct

Bedieningsmodus voor Draadloos direct

Enable/Disable

3-3-1

MAC Address

MAC-adres

XX:XX:XX:XX:XX:XX

3-3-2

Connection

Verbindingsstatus

Active/Inactive

3-3-3

SSID

SSID

Netwerknaam (SSID)van Draadloos direct

3-3-4

Password

Wachtwoord

Wachtwoord voor Draadloos direct

3-3-5

Channel

Kanaal

3

3-3-6

Encryption

Coderingsmethode

AES

3-3-7

Authentication

Verificatiemethode

WPA2-PSK

3-3-8

TCP/IPv4

TCP/IPv4

Enable/Disable

3-3-9

IP Address

IP-adres (IP-address)

XXX.XXX.XXX.XXX

3-3-10

Subnet Mask

Subnetmasker

XXX.XXX.XXX.XXX

3-3-11

Default Gateway

Standaardgateway

XXX.XXX.XXX.XXX

3-3-12

TCP/IPv6

TCP/IPv6

Enable/Disable

3-3-13

Link Local Address

Lokaal adres koppeling

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-3-14

Link Local Prefix Length

Lokale prefixlengte koppeling

XXX

3-3-15

IPsec

IPsec-instelling

Active/Inactive

3-3-16

Security Protocol

Beveiligingsmethode

ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)

5

Other Settings

Overige instellingen

5-1

Printer Name

Printernaam

Printernaam (maximaal 15 alfanumerieke tekens)

5-2

Wireless Direct DevName

Apparaatnaam voor Draadloos direct

Apparaatnaam voor Draadloos direct (max. 32 alfanumerieke tekens)

5-4

WSD Printing

Instelling voor WSD afdrukken

Enable/Disable

5-5

WSD Timeout

Time-out

1/5/10/15/20 [min]

5-6

LPD Printing

Instelling voor LPD afdrukken

Enable/Disable

5-7

RAW Printing

Instelling voor RAW afdrukken

Enable/Disable

5-9

Bonjour

Bonjour-instelling

Enable/Disable

5-10

Bonjour Service Name

Bonjour-servicenaam

Bonjour-servicenaam (maximaal 52 alfanumerieke tekens)

5-11

LLMNR

LLMNR-instelling

Enable/Disable

5-12

SNMP

SNMP-instelling

Enable/Disable

5-13

PictBridge Commun.

PictBridge-communicatie

Enable/Disable

5-14

DNS Server

DNS-serveradres automatisch verkrijgen

Auto/Manual

5-15

Primary Server

Adres van primaire server

XXX.XXX.XXX.XXX

5-16

Secondary Server

Adres van secundaire server

XXX.XXX.XXX.XXX

5-17

Proxy Server

Proxyserverinstelling

Enable/Disable

5-18

Proxy Address

Proxyadres

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5-19

Proxy Port

Specificatie proxypoort

1 tot 65535

5-20

Cert. Fingerprt(SHA-1)

Certificaatvingerafdruk (SHA-1)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

5-21

Cert. Fingerprt(SHA-256)

Certificaatvingerafdruk (SHA-256)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

6

Bluetooth

Bluetooth-instell.

6-1

Bluetooth Setting

Bluetooth

Enable/Disable

6-3

Bluetooth Device Address

Bluetooth-apparaatadres van de printer

XX:XX:XX:XX:XX:XX

6-5

Bluetooth Device Name

Bluetooth-apparaatnaam van de printer

XXXXXXXX

7

Web Services

Webservices

7-1

Unsent Usage Logs

Aantal niet-verzonden gebruikslogbestanden

0 tot 200

7-2

Usage Log Last Sent

Laatste datum waarop gebruikslogbestand is verzonden

XXXXXXXX

7-3

Web Service Status

Registratiestatus

Not set/Disabled/Registration pending/Registered

7-4

Log Transmission Status

Verzendingresultaat

Not activated/Processing/Server error/Connection error/Timeout error/Error/Awaiting server response/Active

7-5

Subscription Information

Informatie over abonnement

Informatie over de abonnementsovereenkomst (afgedrukt met of zonder abonnementsovereenkomst)

7-5-1

Subscription Ink

7-5-2

Remaining Offline Prints

7-5-3

Installed Cartridge Type

7-5-4

Online Support

URL van ondersteuningspagina voor abonnees (indien vermeld)

Als u een abonnementscontract hebt, kijk dan op de ondersteuningspagina voor abonnees.

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.)