naar hoofdtekst gaan

Er verschijnt een bericht op de computer tijdens de installatie

Het scherm Wachtwoord invoeren verschijnt tijdens de installatie (Windows)

Als de printer is ingesteld voor gebruik met een netwerk en een beheerderswachtwoord is ingesteld, wordt een scherm weergegeven waarin u het wachtwoord kunt invoeren.

Voer hetzelfde wachtwoord in als dat is opgegeven voor de printer.

Opmerking

  • Op het moment van aankoop is er al een beheerderswachtwoord voor de printer ingesteld.

    Voor meer informatie:

    Voor een betere beveiliging wordt het aanbevolen het beheerderswachtwoord te wijzigen.

Het scherm Coderingsinstellingen verschijnt wanneer een draadloze router is geselecteerd (Windows)

Dit scherm wordt automatisch weergegeven als de geselecteerde draadloze router is gecodeerd. Gebruik dezelfde coderingsinstellingen als zijn ingesteld voor de draadloze router.

Zie Wi-Fi-instellingen selecteren/wijzigen voor meer informatie over de coderingsinstellingen.

'U hebt de printer verbonden met een niet gecodeerd draadloos netwerk' wordt weergegeven

Beveiliging is niet geconfigureerd op de draadloze router. De printer kan nog worden gebruikt. Ga daarom door met de configuratieprocedure en voltooi deze.

Belangrijk

  • Als u verbinding maakt met een netwerk dat niet wordt beschermd met beveiligingsmaatregelen, is er een risico aanwezig dat gegevens, zoals uw persoonlijke informatie, getoond worden aan derden.