naar hoofdtekst gaan

Verbinding maken via Draadloos direct

U kunt apparaten (zoals een computer, smartphone of tablet) op de volgende twee manieren met de printer verbinden.

 • Draadloze verbinding (apparaten verbinden via een draadloze router)

 • Directe draadloze verbinding (apparaten maken rechtstreeks verbinding zonder draadloze router)

In dit gedeelte wordt Draadloos direct beschreven, waarbij u kunt afdrukken door de apparaten rechtstreeks met de printer te verbinden.

Volg de onderstaande procedure om Draadloos direct in te stellen en te gebruiken.

 1. De printer voorbereiden.

 2. Een apparaat voorbereiden om verbinding te maken met de printer.

Belangrijk

 • U kunt maximaal 5 apparaten tegelijk met de printer verbinden via Draadloos direct.

 • Controleer de gebruiksbeperkingen en stel de printer in op Draadloos direct.

De printerinstelling wijzigen in het gebruik van Draadloos direct

 1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

 2. Druk op de knop OK op het HOME-scherm.

 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.

 4. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.

 5. Selecteer Draadloos direct (Wireless Direct) en druk op de knop OK.

 6. Selecteer Geavanceerde modus (Advanced mode) en druk op de knop OK.

 7. Selecteer Volgende (Next) en druk op de knop OK.

 8. Selecteer AAN (ON) en druk op de knop OK.

  Draadloos direct is ingeschakeld en het apparaat kan draadloos met de printer worden verbonden.

  Opmerking

  • Als u het wachtwoord wilt weergeven, selecteert u AAN (ON). Als u het wachtwoord wilt verbergen, selecteert u UIT (OFF).

  • Er wordt om een wachtwoord gevraagd wanneer een apparaat wordt verbonden met de printer. Afhankelijk van het gebruikte apparaat is geen wachtwoord vereist.

  • Wanneer u een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat verbindt met de printer, selecteert u de apparaatnaam van uw apparaat.

  • Zie hieronder als u de identificatie (SSID) en het wachtwoord wilt wijzigen.

Een smartphone/tablet/computer verbinden met de printer

 1. Schakel de Wi-Fi-functie op uw smartphone of tablet/computer.

  Schakel Wi-Fi in het menu Instellingen op uw smartphone/tablet/computer in.

  Voor instructies voor het inschakelen van de Wi-Fi-functie raadpleegt u de handleiding van uw smartphone/tablet/computer.

 2. Druk op de knop OK op het HOME-scherm.

 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.

 4. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.

 5. Selecteer Draadloos direct (Wireless Direct) en druk op de knop OK.

 6. Selecteer Verbinden met smartphone (Connect to smartphone) en druk op de knop OK.

 7. Selecteer iPhone/iPad als u verbinding wilt maken met een iPhone/iPad. Als u verbinding wilt maken met een ander apparaat dan een iPhone/iPad, selecteert u Overig (Others) en drukt u op de knop OK.

  • iPhone/iPad

   1. Controleer het weergegeven bericht en selecteer Volgende (Next).

   2. Scan de weergegeven QR-code met de standaard camera-app van de iPhone/iPad.

    De iPhone/iPad is verbonden met de printer.

    Opmerking

  • Overig (Others)

   1. Controleer het weergegeven bericht en selecteer Volgende (Next).

   2. Als u het wachtwoord wilt weergeven, selecteert u AAN (ON). Als u het wachtwoord wilt verbergen, selecteert u UIT (OFF).

    Netwerknaam (SSID) (Network name(SSID)) en Wachtwoord (Password) worden weergegeven.

    Opmerking

    • Het wachtwoord is vereist wanneer u de smartphone/tablet/computer met de printer verbindt.

   3. Selecteer 'DIRECT-XXXX-TS7400series' ('X' staat voor een alfanumeriek teken) op uw smartphone/tablet/computer.

    Opmerking

   4. Voer het Wachtwoord (Password) in op een smartphone/tablet/computer.

    De computer/smartphone/tablet is verbonden met de printer.

    Opmerking

    • Als de printer zo is ingesteld dat er een bevestigingsscherm wordt weergegeven in Verbindingsverzoek bevestigen (Connection request confirmation) van Instelling voor Draadloos direct wijzigen en het Draadloos direct-compatibele apparaat verbinding maakt met de printer, wordt er op het LCD-scherm van de printer een bevestigingsscherm weergegeven waarin toestemming wordt gevraagd om verbinding te maken.

     Zorg dat de naam op het LCD-scherm overeenkomt met die van uw apparaat voor draadloze communicatie en selecteer Ja (Yes).

U kunt afdrukken vanaf een smartphone of tablet door Canon PRINT Inkjet/SELPHY te installeren.U kunt dit downloaden in de App Store en op Google Play.

Instelling voor Draadloos direct wijzigen

Wijzig de instellingen voor Draadloos direct volgens de onderstaande procedure.

 1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

 2. Druk op de knop OK op het HOME-scherm.

 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.

 4. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.

 5. Selecteer Draadloos direct (Wireless Direct) en druk op de knop OK.

 6. Selecteer een instellingsitem en druk op de knop OK.

  Scrol zo nodig omlaag.

  • Info over instellingen tonen (Show setting info)

   Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin wordt gevraagd of u wachtwoordgegevens wilt weergeven.

   Als u AAN (ON) of UIT (OFF) selecteert, worden de instellingswaarden voor het gebruik van de printer met Draadloos direct weergegeven.

  • Netwerknaam (SSID) wijzigen (Change network name (SSID))

   Wijzig de id (SSID) voor Draadloos direct.

   De id (SSID) is de printernaam (apparaatnaam) die wordt weergegeven op een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat.

   Volg de onderstaande procedure om de id (SSID) te wijzigen.

   • Handmatig installeren

    1. Selecteer Handmatig wijzigen (Change manually).

     Het invoerscherm wordt weergegeven.

    2. Voer de id of printernaam in.

    3. Bevestig de ingevoerde inhoud en druk op de knop Starten (Start).

   • Automatisch installeren

    1. Selecteer Automat. bijwerken (Auto update).

    2. Selecteer Ja (Yes).

    3. Als u het wachtwoord wilt tonen, selecteert u AAN (ON) en om het wachtwoord te verbergen, selecteert u UIT (OFF).

     U kunt de bijgewerkte instelling controleren.

  • Wachtwoord wijzigen (Change password)

   Wijzig het wachtwoord voor Draadloos direct.

   • Handmatig installeren.

    1. Selecteer Handmatig wijzigen (Change manually).

     Het invoerscherm wordt weergegeven.

    2. Voer het nieuwe wachtwoord in (10 tekens).

    3. Bevestig de ingevoerde inhoud en druk op de knop Starten (Start).

   • Automatisch installeren

    1. Selecteer Automat. bijwerken (Auto update).

    2. Selecteer Ja (Yes).

    3. Als u het wachtwoord wilt tonen, selecteert u AAN (ON) en om het wachtwoord te verbergen, selecteert u UIT (OFF).

     U kunt de bijgewerkte instelling controleren.

  • Verbindingsverzoek bevestigen (Connection request confirmation)

   Wijzig de instelling voor het bevestigingsvenster wanneer een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat verbinding maakt met de printer.

   Als u wilt dat op de printer een scherm wordt weergegeven om u te informeren dat een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat verbinding maakt met de printer, selecteert u AAN (ON).

   Belangrijk

   • Om toegang door onbevoegden te voorkomen, raden we u aan de instelling te selecteren om het bevestigingsscherm weer te geven.

Opmerking

 • Als u de instelling voor Draadloos direct van de printer wijzigt, dient u ook de instelling voor de draadloze router van het apparaat te wijzigen.