naar hoofdtekst gaan

Aanpassingsmethode voor Wi-Fi-verbinding

Voer een van onderstaande procedures uit om de methode voor verbinding met Wi-Fi te wijzigen (infrastructuur of Draadloos direct).

 • Voor Windows:

   Zie De verbindingsmodus wijzigen.

  • Selecteer instellingen in het scherm Netwerkinstellingen (Network Settings) in IJ Network Device Setup Utility.

   Belangrijk

   • Voordat u instellingen configureert met IJ Network Device Setup Utility, stelt u de modus Eenv. draadloos verbinden op de printer als volgt in.

    1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

    2. Houd de knop (Draadloos verbinden (Wireless connect)) gedurende 3 seconden ingedrukt.

    3. Voer bewerkingen uit volgens de instructies op uw computer of smartphone/tablet.

    4. Als het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, drukt u op de knop OK.

 • Voor macOS:

  Zie De verbindingsmodus wijzigen.