naar hoofdtekst gaan

LCD en bedieningspaneel

Het HOME-scherm wordt weergegeven wanneer de printer wordt ingeschakeld.

Wanneer u in het standby-scherm voor kopiëren op de knop OK drukt, wordt het onderstaande menuscherm weergegeven.

Gebruik de knop omhoogomlaag om een item in het menu te selecteren en zo de gewenste instelling uit te voeren.

A: Netwerk

Toont de netwerkstatus met het pictogram.

Het weergegeven pictogram is afhankelijk van het gebruikte netwerk of de netwerkstatus.

Wi-Fi is ingeschakeld en de printer is verbonden met de draadloze router.

Opmerking

 • Het pictogram wordt gewijzigd afhankelijk van de signaalstatus.

  (Signaalsterkte: 81 % of meer): u kunt de printer zonder problemen gebruiken via Wi-Fi.

  (Signaalsterkte: 51% of meer): Er kunnen problemen optreden, bijvoorbeeld dat de printer niet kan afdrukken, afhankelijk van de netwerkstatus. Wij raden aan de printer in de buurt van de draadloze router te plaatsen.

  (Signaalsterkte: 50% of minder): Er kunnen problemen optreden, bijvoorbeeld dat de printer niet kan afdrukken. Plaats de printer in de buurt van de draadloze router.

Wi-Fi is ingeschakeld, maar de printer is niet verbonden met de draadloze router.

Draadloos direct is ingeschakeld.

Wi-Fi en Draadloos direct zijn uitgeschakeld.

B: Inktinformatie

Als er een melding over de hoeveelheid resterende inkt is, wordt er een pictogram weergegeven.

 • De inkt is bijna op. Bereid een nieuwe FINE-cartridge voor.
 • De inkt is op. Vervang de FINE-cartridge door een nieuwe FINE-cartridge.
C: Kopieerinstellingen (Copy settings)

U kunt de kopieerinstellingen, zoals paginapositie, kleurenmodus en intensiteit, wijzigen.

D: LAN-instellingen (LAN settings)

U kunt instellingen met betrekking tot het netwerk uitvoeren.

E: Geschatte inktniveaus (Estimated ink levels)

U kunt de resterende hoeveelheid inkt en de modelnummers van de FINE-cartridges controleren.

F: Apparaatinstellingen (Device settings)

U kunt printerinstellingen wijzigen, zoals instellingen voor het afdrukken.

G: Invoerinstellingen (Feed settings)

U kunt instellingen met betrekking tot papierinvoer wijzigen, zoals mediumtypen en papierformaten.

H: Onderhoud (Maintenance)

Selecteer dit item om onderhoud van de printer uit te voeren.

I: Webservice instellen (Web service setup)

U kunt instellingen met betrekking tot webservices wijzigen, zoals printerregistratie.

J: Webserviceaanvraag (Web service inquiry)

Selecteer dit wanneer u afdrukgegevens handmatig afdrukt.

K: Systeeminformatie (System information)

De printerinformatie wordt weergegeven.

L: Gebruiken vanaf smartphone (Use from smartphone)

De QR-code voor gebruik van smartphone-apps wordt weergegeven.

M: Snelgids (Quick guide)

Hier wordt weergegeven hoe u de printer bedient en hoe u via het QR-snoer toegang krijgt tot de Online handleiding.

Opmerking

 • Raadpleeg Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel voor meer informatie over het wijzigen van instellingen.

 • Als er een firmware-update beschikbaar is, wordt Meldingen (Notices) weergegeven in het stand-byscherm voor kopiëren.

  Wanneer u bij deze status op de knop OK drukt, wordt het bevestigingsscherm voor de update weergegeven.