siirry päävalikkoon

Kopioiminen tavalliselle paperille

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle, kun kopioit A4-, Letter-, B5- tai A5-kokoiselle tavalliselle paperille.

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

 2. Lisää paperia.

  Lisää A4-, Letter-, B5- tai A5-kokoista tavallista paperia.

  Valitse paperikokoasetukseksi LCD-näytössä A4-, LTR-, B5- tai A5-koko.

 3. Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.

 4. Paina värikopiointia varten Väri (Color) -painiketta ja mustavalkokopiointia varten Musta (Black) -painiketta.

  LCD-näytön segmenttinäyttö vilkkuu.

  Kun segmenttinäyttö vaihtuu vilkkuvasta jatkuvasti palavaksi, tulostin aloittaa kopioinnin.

  Poista tasolle asetettu alkuperäiskappale, kun kopiointi on päättynyt.

  • Usean kopion tekeminen

   Valitse kopioiden määrä painamalla toistuvasti Väri (Color)-painiketta tai Musta (Black)-painiketta, kun segmenttinäyttö vilkkuu.

   Paina samaa painiketta (Väri (Color)-painiketta tai Musta (Black)-painiketta) kuin mitä painoit viimeksi.

  • Kopioinnin peruuttaminen

   Paina Pysäytä (Stop)-painiketta.

Tärkeää

 • Älä avaa asiakirjakantta äläkä poista alkuperäiskappaletta tasolta, ennen kuin skannaus on valmis.

  Kun tulostin skannaa alkuperäistä asiakirjaa, KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu.

 • Jos paperikokoasetus LCD-näytössä on muu kuin A4, LTR, B5 tai A5, tulostin kopioi valokuvaa.

 • Jos painat Väri (Color)-painiketta tai Musta (Black)-painiketta, kun paperikokoa ei ole valittu LCD-näytössä, LCD-näyttöön tulee virhekoodi.

Huomautus

 • Alkuperäisen asiakirjan kopioidaan samalla suurennuksella tavalliselle paperille.

  Alkuperäisen asiakirjan kopioidaan tavalliselle paperille reunusten kanssa.

Tulostuslaatu

Voit valita kopioinnin tulostuslaaduksi joko "Vakio"-tilan tai "Luonnos"-tilan (etusijalla nopeus).

"Vakio"-tila

Laatu on tulostusnopeutta tärkeämpi.

Paina Väri (Color)- tai Musta (Black)-painiketta vähintään 2 sekuntia vaiheessa 4.

"Luonnos"-tila

Tulostusnopeus on laatua tärkeämpi.

Pidä Väri (Color) - tai Musta (Black) -painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia vaiheessa 4.