ข้ามไปยังข้อความหลัก

การตรวจสอบลวดลายตรวจหัวฉีด

ตรวจลวดลายตรวจหัวพิมพ์ และทำความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อจำเป็น

 1. ตรวจสอบว่ามีเส้นขาดหายไป (A) หรือมีเส้นสีขาวแนวนอน (B) อยู่ในรูปแบบพิมพ์หรือไม่

  หากมีเส้นขาดหายในลวดลายพิมพ์ (A):

  • (C) ดี
  • (D) ไม่ดี (เส้นขาดหาย)

  หากมีเส้นสีขาวแนวนอนในลวดลายพิมพ์ (B):

  • (E) ดี
  • (F) ไม่ดี (มีเส้นสีขาวแนวนอน)

  หากสีใดสีหนึ่งไม่ได้พิมพ์บนลวดลายพิมพ์ (A) หรือลวดลายพิมพ์ (B):

  (ตัวอย่าง: ลวดลายสีบานเย็นไม่ถูกพิมพ์)

  หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นเกิดขึ้น จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์