naar hoofdtekst gaan

Kennisgeving over het afdrukken met een webservice

Wanneer u een webservice gebruikt

 • Canon geeft geen garantie voor de continuïteit en de betrouwbaarheid van de geleverde webservices, de beschikbaarheid van de toegang tot de site of de toestemming om de materialen te downloaden.
 • Canon kan op elk gewenst moment de informatie die wordt aangeboden via de webservice bijwerken, wijzigen of verwijderen, of de service zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken of opheffen. Canon is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die uit dergelijke acties voortvloeit.
 • In geen enkel geval is Canon aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de webservices, in welke vorm dan ook.
 • Gebruikers moeten zich registreren voordat zij de extern gekoppelde site kunnen gebruiken.
  Wanneer u de extern gekoppelde site gebruikt, dient u zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de site en de service op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.
 • De webservice is mogelijk deels of geheel niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio waarin u woont.
 • Afhankelijk van uw netwerkomgeving zijn bepaalde functies van de webservice niet beschikbaar. Zelfs als ze beschikbaar zijn, kan het enige tijd duren voordat de inhoud wordt afgedrukt of weergegeven, of kan de communicatie worden onderbroken terwijl de bewerking wordt uitgevoerd.
 • Wanneer u de webservice gebruikt, worden de naam van uw printer, de gegevens van uw regio of land, de geselecteerde taal en het type service dat u gebruikt (bijvoorbeeld de fotodeelsite) naar de server verzonden en op de server opgeslagen. Canon kan op basis van deze gegevens geen specifieke klanten identificeren.
 • Voor printers die een kleuren-LCD-monitor ondersteunen, worden uw ingevoerde aanmeldingsnaam en wachtwoord voor fotodeelsites opgeslagen in het interne geheugen van de printer (ze worden niet gecodeerd). Voordat u het eigendom van een printer overdraagt of deze weggooit, selecteert u Apparaatinstellingen (Printer settings) -> Instelling herstellen (Reset settings) -> Alles herstellen (Reset all) en verwijdert u uw inlognaam en wachtwoord.
 • Voor printers die kleuren-LCD-monitors of OEL-monitors ondersteunen, kan zelfs nadat de registratie ongedaan is gemaakt de afdrukgeschiedenis bewaard blijven. Wanneer u het eigendom van de printer overdraagt, moet u de volgende procedure volgen:
  • Als u een printer gebruikt die kleuren-LCD-monitoren ondersteunt, selecteert u (of Verschillende instellingen (Various settings)) -> Webservice instellen (Web service setup) -> Annulering webservicegebruik (Web service usage cancellation).
  • Als u een printer gebruikt die 1,5-inch OEL-monitoren ondersteunt, drukt u op de knop OK of selecteert u op het bedieningspaneel en selecteert u vervolgens Webservice instellen (Web service setup) -> Webservice annuleren (Web service cancellation).
 • Voor meer informatie neemt u contact op met een door Canon gemachtigde vertegenwoordiger in het land of de regio waar u woont.

Auteursrechten en openbaarmakingsrechten

Als u afdrukt met een service die wordt geboden door Canon

 1. Het auteursrecht van elk materiaal (foto's, illustraties, logo's of documenten, hierna 'de materialen' genoemd) die afkomstig zijn van de afdrukservice, berust bij de respectieve eigenaren. Er kunnen problemen met betrekking tot het openbaarmakingsrecht ontstaan wanneer u personen of karakters gebruikt die door de afdrukservice worden weergegeven.

  Tenzij uitdrukkelijk toegestaan (zie hieronder artikel 2) is het kopiëren, wijzigen of distribueren van een deel van de materialen of van alle materialen van de afdrukservices voor websjablonen ten strengste verboden zonder toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten (auteurs- en openbaarmakingsrechten).

 2. Alle materialen van de afdrukservices voor websjablonen kunnen vrij worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.