przejdź do tekstu głównego

Pobierz aplikację Media Configuration Tool, korzystając z poniższego łącza.

Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.