preskočiť na hlavný text

Nastavenie faxu

Ak nepoužívate funkcie faxovania

Po jednoduchom zodpovedaní niekoľkých otázok zistíte, ako máte nastaviť funkcie faxovania tlačiarne.

  1. Výber konfigurácie telefónnej linky
  2. Výber spôsobu prijímania faxov
  3. Nastavenie spôsobu zobrazenia sprievodcu
    1. Jednoduché nastavenie
    2. Rôzne nastavenia
Obrázok: postup pri nastavení faxu

Ak ste tlačiareň zakúpili v Číne alebo Kanade, pozrite sem:

(V závislosti od vášho jazyka sa môžu nasledujúce strany zobraziť v angličtine.)