naar hoofdtekst gaan

Bijsnijdkaders aanpassen in het venster Afbeelding samenvoegen

Met bijsnijden selecteert u het gebied in een afbeelding dat u wilt behouden en verwijdert u de rest tijdens het scannen.

In het venster Afbeelding samenvoegen (Image Stitch) kunt u een bijsnijdkader opgeven voor de afbeelding die in het voorbeeldgebied wordt weergegeven.

Opmerking

  • Raadpleeg de Help van Fotolader voor informatie over het aanpassen van de bijsnijdkaders (selectievakken) in het scherm dat u weergeeft door in het hoofdvenster van IJ Scan Utility Lite te klikken op Stuurprog. (Driver)

Oorspronkelijk bijsnijdkader

Er is geen bijsnijdkader opgegeven. Wanneer u het selectievakje Bijsnijdkaders aanpassen (Adjust cropping frames) selecteert, wordt in het voorbeeldgebied automatisch een actief bijsnijdkader opgegeven rond de afbeelding. U kunt het bijsnijdkader verslepen om het gebied op te geven.

Als u een scan uitvoert wordt de afbeelding in het gebied dat door middel van het bijsnijdkader is opgegeven gescand.

Een bijsnijdkader aanpassen

De cursor verandert in (pijl) wanneer deze boven een bijsnijdkader wordt geplaatst. Klik op de muisknop en sleep de muis om het bijsnijdkader te vergroten of te verkleinen.

afbeelding: bijsnijdkader vergroten of verkleinen

De aanwijzer verandert in (hand) wanneer deze in een bijsnijdkader wordt geplaatst. Klik op de muisknop en sleep de muis om het hele bijsnijdkader te verplaatsen.

afbeelding: bijsnijdkader verplaatsen

Bijsnijdkaders verwijderen

Om het bijsnijdkader te verwijderen deselecteert u het selectievakje Bijsnijdkaders aanpassen (Adjust cropping frames).