naar hoofdtekst gaan

Scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel

Naast de scanner of printer die momenteel is ingesteld voor gebruik met IJ Scan Utility Lite kunt u een scanner of printer toevoegen en instellen waarmee u wilt scannen via het bedieningspaneel van de printer of de scannerknoppen van de persoonlijke scanner.

Klik op Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)) om het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings) weer te geven.

Scanners

De Bonjour-servicenamen van de scanners of printers waarmee u kunt scannen via het bedieningspaneel, worden weergegeven.
U kunt maximaal twee scanners en printers tegelijkertijd selecteren.

Belangrijk

 • Als u de Bonjour-servicenaam hebt gewijzigd nadat u uw scanner of printer hebt geselecteerd op Bonjour-servicenaam, klikt u op (Vernieuwen ) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)), schakelt u het selectievakje van de oude Bonjour-servicenaam uit en selecteert u de nieuwe Bonjour-servicenaam.

Opmerking

 • Als de Bonjour-servicenaam van uw scanner of printer niet wordt weergegeven of niet kan worden geselecteerd in het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings), controleert u het volgende; klik op OK om het scherm te sluiten. Open het scherm vervolgens weer en probeer het opnieuw.

  • De netwerkinstellingen van uw scanner of printer zijn voltooid.
  • Er is geklikt op (Vernieuwen) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)).
  • Netwerkcommunicatie tussen uw scanner of printer en de computer is ingeschakeld.
   Raadpleeg Problemen met netwerkcommunicatie als het probleem nog steeds niet is opgelost.
Hiermee schakelt u scannen vanaf het bedieningspaneel in (Enables scanning from the operation panel)
Schakel dit selectievakje in als u wilt scannen via het bedieningspaneel van de printer of de scannerknoppen van de persoonlijke scanner.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.