naar hoofdtekst gaan

Venster Afbeelding samenvoegen

Klik op Samenvoegen (Stitch) in het hoofdscherm van IJ Scan Utility om het venster Afbeelding samenvoegen (Image Stitch) weer te geven.

U kunt de linker- en rechterhelft van een item dat groter is dan de plaat scannen en deze tot één afbeelding samenvoegen. U kunt items scannen die maximaal ongeveer twee keer zo groot zijn dan de glasplaat.

afbeelding: venster Afbeelding samenvoegen

Opmerking

  • De weergegeven items verschillen, afhankelijk van de geselecteerde bron en weergave.

A: Knoppen voor de instellingen en bewerkingen

Uitvoerformaat selecteren (Select Output Size)
B4 (B5 x 2)
Scant de linker- en rechterhelft van een item van B4-formaat apart.
A3 (A4 x 2)
Scant de linker- en rechterhelft van een item van A3-formaat apart.
11 x 17 (Letter x 2)
Scant de linker- en rechterhelft van een item dat twee keer zo groot is dan Letter-formaat apart.
Volledige plaat x 2 (Full Platen x 2)
Scant de linker- en rechterhelft van een item dat twee keer zo groot is dan de plaat apart.
Richting selecteren (Scan Direction)
Links beginnen met scannen (Scan from Left)
Geeft de eerste gescande afbeelding aan de linkerkant weer.
Rechts beginnen met scannen (Scan from Right)
Geeft de eerste gescande afbeelding aan de rechterkant weer.
Afbeelding 1 scannen (Scan Image 1)
Start het scannen van afbeelding 1 (Start Scanning Image 1)

Scant het eerste item.

afbeelding: venster Afbeelding samenvoegen
Afbeelding 2 scannen (Scan Image 2)
Start het scannen van afbeelding 2 (Start Scanning Image 2)

Scant het tweede item.

afbeelding: venster Afbeelding samenvoegen
Bijsnijdkaders aanpassen (Adjust cropping frames)

U kunt het scangebied aanpassen in het voorbeeld.

Wanneer geen gebied is geselecteerd wordt de afbeelding met het formaat dat is geselecteerd in Uitvoerformaat selecteren (Select Output Size) opgeslagen. Als er een gebied is opgegeven, wordt alleen de afbeelding in het bijsnijdkader gescand en opgeslagen.

Afbeelding opslaan (Save Image)
Opslaan (Save)
De twee gescande afbeeldingen worden als één afbeelding opgeslagen.
Annuleren (Cancel)
Annuleert Samenvoegen (Stitch) scan.

B: Werkbalk

U kunt de gescande afbeeldingen verwijderen of de voorbeeldafbeeldingen aanpassen.

(Verwijderen)
Hiermee verwijdert u de afbeelding die is geselecteerd in het gebied Miniatuurweergave.
(Vergroten/verkleinen)

Hiermee vergroot of verkleint u de voorbeeldafbeelding.

Als u klikt in het voorbeeldgebied, wordt de weergegeven afbeelding vergroot.

Door met de rechtermuisknop te klikken in het Voorbeeldgebied wordt de getoonde afbeelding verkleind.

(Linksom roteren)
De voorbeeldafbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.
(180° draaien)
De afbeelding wordt 180 graden gedraaid.
(Rechtsom roteren)
De afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.
(Handleiding openen)
Opent deze pagina.

C: Gebied Miniatuurweergave

Hier worden de miniaturen van de gescande afbeeldingen weergegeven. Is leeg wanneer niets is gescand.

D: Voorbeeldgebied

Geeft de gescande afbeeldingen weer. Pas de indeling aan door de gescande afbeelding te slepen of controleer de resultaten van de instellingen die zijn aangebracht in A: Knoppen voor de instellingen en bewerkingen.

Wanneer geen afbeeldingen zijn gescand:

afbeelding: venster Afbeelding samenvoegen

Nadat het eerste item is gescand door te klikken op Start het scannen van afbeelding 1 (Start Scanning Image 1):

afbeelding: venster Afbeelding samenvoegen

De afbeelding wordt gescand in de richting die is opgegeven in Richting selecteren (Scan Direction), en 2 verschijnt ernaast.

Nadat het tweede item is gescand door te klikken op Start het scannen van afbeelding 2 (Start Scanning Image 2):

afbeelding: venster Afbeelding samenvoegen

De twee gescande afbeeldingen worden weergegeven.